Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo masnachol a hamdden

The use of Ordnance Survey data within the documents on this web page is subject to terms and conditions.  © Crown copyright [and database rights] [2018] Ordnance Survey [100023509].

45 Princess Way, Abertawe, SA1 5HF

Ar osod: Mae'r fangre'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda dwy ystafell ar wahân. Mae storfa ategol ar gael ar lefel yr islawr ynghyd â chyfleusterau staff.

Croeso i Gower P.H., Tre-gŵyr, Abertawe SA4 3EJ

Ar werth: Mae'r eiddo yn hen dŷ tafarn a bwyty gyda lle i barcio ceir yn y cefn.

19A Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JY

Ar osod: Mae'r eiddo wedi'i rannu dros 3 llawr gydag islawr yn cynnig lle storio. Mae maes parcio caeedig yn y cefn.

29 Newton Road, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AS

Ar osod: Adeilad canol teras sy'n cynnwys bwyty/caffi ar y llawr gwaelod gydag ardal bar a chyfleusterau toiled. Mae cegin, swyddfa a lle storio ar y llawr cyntaf.

Parc Manwerthu Lion Way, Parc Menter Abertawe SA7 9FB

Ar osod: Uned fasnachol cynllun agored gyda chaniatâd Dosbarth Defnydd A1 agored (gan gynnwys bwyd).

Uned 4, Parc Manwerthu Phoenix, Parc Menter Abertawe SA7 9EH

Ar osod: Uned fasnachol cynllun agored fawr gyda chaniatâd Defnydd Dosbarth A1 agored (gan gynnwys bwyd).

Seren, 66 Alexandra Road, Abertawe, SA1 5BA

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys unedau masnachol ar y llawr gwaelod.

8 Portland Street, Abertawe, SA1 3DH

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod.

83 Brynymor Road, Abertawe SA1 4JE

Ar werth: Mae'r eiddo'n cynnwys bwyty A3 llawr gwaelod a busnes cludfwyd.

43 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5HF

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos llawr gwaelod cynllun agored. Mae lefel yr islawr yn cynnwys storfeydd ategol a chyfleusterau staff.

63 Uplands Crescent, Uplands, Abertawe, SA2 0EY

Ar werth: Mae'r eiddo'n cynnwys caffi a busnes cludfwyd A3 llawr gwaelod.

42 The Grove, Uplands, Abertawe SA2 0QR

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod eang a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel salon gwallt.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • o 6
  • Nesaf tudalen

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024