Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo masnachol a hamdden

The use of Ordnance Survey data within the documents on this web page is subject to terms and conditions.  © Crown copyright [and database rights] [2018] Ordnance Survey [100023509].

Caffi yn The Fitness Studio, Gorseinon Road, Gorseinon, Abertawe SA4 4DQ

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos cynllun agored ac ardal gegin ar wahân.

199 Stryd Rhydychen, Abertawe SA1 3HT

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys mangre masnachol canol teras, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel stiwdio datŵs.

604 Mumbles Road, y Mwmbwls, Abertawe SA3 4DL

Ar werth: Mae'r eiddo'n cynnwys mangre A3 trillawr canol teras, sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd fel bar a bwyty.

20 St Teilo Street, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8TH

Ar werth: Mae'r eiddo'n cynnwys mangre fasnachol a phreswyl gymysg. Mae'r lle masnachol yn lle manwerthu A1, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel popty.

64 Southgate Road, Southgate, Abertawe SA3 2DH

Ar werth: Mangre fasnachol llawr gwaelod a ddefnyddiwyd fel siop goffi'n flaenorol. Mae'r lloriau uchaf yn fannau preswyl.

137 Ravenhill Road, Ravenhill, Abertawe SA5 5AH

Ar osod: Mangre fasnachol llawr gwaelod a ddefnyddiwyd fel salon trin gwallt yn flaenorol. Mae'r llawr cyntaf yn elwa o bedair ystafell ychwanegol, sy'n ddelfrydol ar gyfer ystafelloedd harddwch.

840 Carmarthen Road, Fforest-fach, Abertawe SA5 8HS

Ar werth: Mangre fasnachol ar y llawr gwaelod a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel salon gwallt a harddwch.

Llawr Gwaelod, 114 Marlborough Road, Brynmill, Abertawe SA2 0DY

To let: The premises comprises of a ground floor retail unit, previously occupied as a coffee shop. Ancillary accommodation is located to the rear.

95 Mansel Street, Abertawe SA1 5TZ

Ar osod: Mae'r fangre'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod hunangynhwysol, y rhoddwyd caniatâd cynllunio'n ddiweddar i'w defnyddio fel tŷ trwyddedig.

12 Dillwyn Road, Sgeti, Abertawe SA2 9AE

Ar werth: Mae'r fangre'n cynnwys bwyty ar y llawr gwaelod a busnes cludfwyd poeth. Trefnir fflat breswyl 4 gwely dros y llawr cyntaf, ceir iard allanol ac ardal barcio ddynodedig yn y cefn.

Hen Swyddfa'r Post, Bôn-y-maen Road, Bôn-y-maen, Abertawe SA1 7AT

Ar osod: Mae'r fangre'n cynnwys uned fanwerthu/siop heb lety ar y llawr gwaelod, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel swyddfa bost.

462 Llangyfelach Road, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9LR

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod diwedd teras gyda storfa a chyfleusterau staff yn y cefn.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024