Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo masnachol a hamdden

The use of Ordnance Survey data within the documents on this web page is subject to terms and conditions.  © Crown copyright [and database rights] [2018] Ordnance Survey [100023509].

440 Gower Road, Cilâ, Abertawe SA2 7AJ

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys eiddo defnydd cymysg deulawr, sy'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod (Dosbarth Defnydd A2 gynt), ynghyd â fflat un ystafell wely hunangynhwysol ar draws y llawr cyntaf.

88-89 Woodfield Street, Treforys, Abertawe SA6 8BA

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu fawr ar y llawr gwaelod, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel tŷ trwyddedig.

227 Stryd Rhydychen, Abertawe SA1 3BJ

Ar werth: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod, a ddefnyddir ar hyn o bryd fel arcêd ddifyrion (Dosbarth Defnydd D2).

23 Uplands Crescent, Uplands, Abertawe SA2 0NY

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod hunangynhwysol canol teras (Dosbarth Defnydd A2 o'r blaen).

13 Union Street, Abertawe SA1 3EF

Ar osod: Eiddo masnachol canol teras, deulawr (Dosbarth Defnydd A1/A2) gyda llety ategol yn y cefn ac ar y lloriau uchaf.

10 Newton Road, y Mwmbwls SA3 4AT

AR OSOD: Eiddo canol teras tri llawr a oedd yn cael ei feddiannu gan fanc yn flaenorol. Mae'r eiddo'n cael ei adnewyddu i gyflwr 'blwch gwyn' ar hyn o bryd er mwyn caniatáu hyblygrwydd i feddiannydd ailwampio'r eiddo fel a dymunant.

Hen safle archfarchnad, yr A4240 Gorseinon Road, Gorseinon, Abertawe SA4 9GE

AR WERTH NEU AR OSOD: Hen safle archfarchnad gyda 62 o leoedd parcio.

Princess Way/College Street, Abertawe SA1 5AE

AR OSOD: Unedau masnachol a adnewyddwyd yn ddiweddar ar y llawr gwaelod gyda rhai'n gallu darparu ar gyfer lefel mesanîn. Mae'r unedau mewn cyflwr cregyn yn barod i denantiaid eu hailwampio.

10-11 Caer Street, Abertawe SA1 3PP

AR OSOD: Mae'r llety'n cynnwys ardal fanwerthu ar y llawr gwaelod yn ogystal â llety ar yr islawr.

7-8 Caer Street, Abertawe SA1 3PP

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys ardal fanwerthu cynllun agored ar y llawr gwaelod gyda chyfleusterau storio a staff yn y cefn.

Llawr gwaelod, 24-27 Union Street, Abertawe SA1 3DN

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu cynllun agored ar y llawr gwaelod.

21 Uplands Crescent, Uplands, Abertawe SA2 0NX

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod hunangynhwysol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024