Chwilio'r wefan
English
video camera

Fan camera

O 6 Ionawr 2015, defnyddir fan camera gorfodi parcio er mwyn helpu i leihau parcio anghyfreithlon yn Abertawe.

Mae fan camera Dinas a Sir Abertawe wedi'i farcio'n glir. Mae ganddo gamera a thechnoleg adnabod rhif cofrestru awtomatig er mwyn cofnodi unrhyw dramgwyddau parcio.

Defnyddir y fan i orfodi'r cyfyngiadau canlynol:

  • marciau igam-ogam 'cadwch yn glir' y tu allan i ysgolion
  • safleoedd bysus
  • clirffyrdd
  • croesfannau i gerddwyr â linellau igam-ogam
  • Gwaharddiad Llwytho

Gall y cerbyd weithredu saith niwrnod yr wythnos rhwng 7.00am a 10.00pm a gellir ei anfon i leoliadau penodol lle mae parcio anghyfreithlon wedi achosi problemau, er enghraifft y tu allan i ysgolion.

Mae gan Ddinas a Sir Abertawe'r hawl i orfodi cyfyngiadau eraill fel y bo'n briodol. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM