Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffïoedd cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio

Ffïoedd a thaliadau ar gyfer cyngor cyffredinol cyn cyflwyno cais cynllunio.

Sylwer bod TAW ar gyfradd safonol o 20% yn daladwy ar gyfer unrhyw gyfarfodydd neu ymatebion ychwanegol sy'n dilyn cyflwyno ffurflen cyn ymgeisio, ac am ddarparu unrhyw gyngor cyn ymgeisio anstatudol, a nodir y swm yn y tabl isod.

 

Ffioedd cyngor cyn ymgeisio statudol
Categori datblyguFfi benodol statudol

Categori A - datblygiad strategol

Anheddau:

 • mae nifer yr anheddau i'w creu gan y datblygiad arfaethedig yn fwy na 24
 • nid yw nifer yr anheddau i'w creu'n hysbys ac mae arwynebedd y safle arfaethedig yn fwy na 0.99 hectar 

Codi adeiladau eraill:

 • mae'r arwynebedd llawr gros i'w greu gan y datblygiad arfaethedig yn fwy na 1,999m²
 • nid yw'r arwynebedd llawr gros i'w greu gan y datblygiad arfaethedig yn hysbys ac mae arwynebedd y safle arfaethedig yn fwy na 0.99 hectar

Newid sylweddol i sut defnyddir adeilad:

 • mae arwynebedd llawr gros y datblygiad arfaethedig yn fwy na 1,999m²

Newid sylweddol i sut defnyddir tir:

 • mae arwynebedd y safle'n fwy na 0.99 hectar
£1,000

Categori B - datblygiad mawr

Anheddau:

 • mae nifer yr anheddau i'w creu gan y datblygiad arfaethedig rhwng 10 a 24
 • nid yw nifer yr anheddau i'w creu'n hysbys ac mae arwynebedd y safle arfaethedig rhwng 0.5 a 0.99 hectar

Codi adeiladau eraill:

 • mae'r arwynebedd llawr gros i'w greu gan y datblygiad arfaethedig rhwng  1,000 a 1,999m²
 • nid yw'r arwynebedd llawr gros i'w greu gan y datblygiad arfaethedig yn hysbys ac mae arwynebedd y safle arfaethedig rhwng 0.5 a 0.99 hectar

Newid sylweddol i sut defnyddir adeilad:

 • Mae arwynebedd llawr gros y datblygiad arfaethedig rhwng 1,000 a 1,999m²

Newid sylweddol i sut defnyddir tir:

 • mae arwynebedd y safle rhwng 0.5 a 0.99 hectar

Cloddio a gweithio mwynau neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gweithio mwynau

Datblygiad gwastraff

£600

Categori C - datblygiad bach

Anheddau:

 • mae nifer yr anheddau i'w creu gan y datblygiad arfaethedig rhwng 1 a 9
 • lle nad yw nifer yr anheddau i'w creu'n hysbys ac nid yw arwynebedd y safle arfaethedig yn fwy na 0.49 hectar

Codi adeiladau eraill:

 • Nid yw'r arwynebedd llawr gros i'w greu gan y datblygiad arfaethedig yn fwy na 999m²
 • lle nad yw'r arwynebedd llawr gros i'w greu gan y datblygiad arfaethedig yn hysbys ac nid yw arwynebedd y safle arfaethedig yn fwy na 0.49 hectar

Newid sylweddol i sut defnyddir adeilad:

 • nid yw arwynebedd llawr gros y datblygiad arfaethedig yn fwy na 999m²

Newid sylweddol i sut defnyddir tir:

 • nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
£250
Categori Ch - deiliad tŷ£25

 

Ffioedd cyngor cyn ymgeisio anstatudol (cyfrinachol ac yn cynnwys cyfarfod)
Math o ddatblygiadFfiTAWCyfanswm sy'n daladwy
Categori A£1,750£350£2,100
Categori B£1,035£207£1,242
Categori C£430£86£516
Categori D£50£10£60

 

Cyngor ychwanegol / cyfarfodydd ar ôl ymateb cyn ymgeisio
Math o ddatblygiadFfiTAWCyfanswm sy'n daladwy
Categori A£575£115£690
Categori B£350£70£420
Categori C£150£30£180
Categori D£25£5£30

 

Gwasanaethau ychwanegol a ddarperir
 FfiTAWCyfanswm sy'n daladwy
Cymhorthfa preswylwyr£25£5£30
Cyngor i ddeiliaid tai mewn perthynas ag adeiladau rhestredig £115£23£138
Cyngor i'r sawl nad ydynt yn ddeiliaid tai (h.y. masnachol etc) mewn perthynas ag adeiladau rhestredig £287.50£57.50£345
Gwaith i goed (sy'n destun Gorchmynion Cadw Coed presennol neu sydd mewn Ardaloedd Cadwraeth)£145£29£174
Ymholiadau sy'n gysylltiedig â hanes cynllunio (gwybodaeth sy'n ymwneud â hanes cynllunio safle i ddeiliad tŷ)£57.50£11.50£69
Pob math arall o ymholiad£115£23£138

 

Copïau o gynlluniau a hysbysiadau o benderfyniad
 Ffi benodol
Hysbysiad o benderfyniad (fesul copi)£17.50
Copi o gais cynllunio (ffurflen gais, cynlluniau A4 ac A3)£30
Llungopïo fesul taflen60p

 

Sut mae talu

Talu ar-lein Taliad cynllunio ar-lein

Neu:

Close Dewis iaith