Toglo gwelededd dewislen symudol
Mae 30 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 2

Search results

 • Age Cymru

  https://www.abertawe.gov.uk/ageCymru

  Gwasanaeth ffôn 'gwirio a sgwrs' i unrhyw un dros eu 70 yng Nghymru sy'n byw ar ei ben ei hun.

 • Age Cymru Gorllewin Morgannwg

  https://www.abertawe.gov.uk/ageCymruGorllewinMorgannwg

  Cofrestrwch nawr i gael cymorth a chyngor am ddim.

 • Allied Healthcare Ltd

  https://www.abertawe.gov.uk/alliedHealthcare

  Gwasanaeth gofal cartref sy'n amrywio o ofal ag ymweliad i wasanaethau arbenigol iawn, gyda'r nod o gadw cynifer o bobl â phosib yn byw'n annibynnol yn eu cartr...

 • Carewatch

  https://www.abertawe.gov.uk/carewatch

  Mae Carewatch yn darparu canlyniadau gofal o ansawdd uchel i bobl agored i niwed sydd am fyw gartref, yn annibynnol.

 • Comisiynydd Pobl Hŷn

  https://www.abertawe.gov.uk/comisiynyddPoblHyn

  Llais a hyrwyddwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ar draws Cymru.

 • Compass Independent Living

  https://www.abertawe.gov.uk/compassIndependentLiving

  Mae Compass Independent Living yn rhan o Compass Disability Services, sefydliad a arweinir gan gwsmeriaid yng Ngwlad yr Haf sy'n darparu gwasanaethau ledled y w...

 • Crosshands Home Services

  https://www.abertawe.gov.uk/crosshandsHomeServices

  Mae Crosshands Home Services (CHS) yn darparu gofal i bobl yn eu cartrefi eu hunain.

 • Cydlynu Ardaloedd Lleol

  https://www.abertawe.gov.uk/dolenCAL

  Gall helpu unrhyw un i adeiladu perthynas yn eu cymuned.

 • Cymdeithas Alzheimer

  https://www.abertawe.gov.uk/cymdeithasAlzheimer

  Cymorth i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

 • Disabled Living Foundation (DLF)

  https://www.abertawe.gov.uk/disabledLivingFoundation

  Elusen genedlaethol yw Disabled Living Foundation sy'n darparu cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant diduedd ar fyw'n annibynnol.

 • Focus on Disability

  https://www.abertawe.gov.uk/focusonDisability

  Adnodd ar-lein sy'n darparu gwybodaeth, canllawiau, cynnyrch ac adnoddau i'r gymuned anabl, yr henoed a gofalwyr y DU.

 • Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

  https://www.abertawe.gov.uk/gofalaThrwisioBaerGorllewin

  Mae Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin yn elusen sy'n cefnogi a helpu pobl hŷn, anabl ac sy'n agored i niwed.

 • GRS (Care) Ltd

  https://www.abertawe.gov.uk/GRSCare

  Mae GRS yn darparu cefnogaeth fodern, flaengar ac arbenigol sy'n ceisio darparu mwy o ddewis i'r bobl rydym yn eu helpu i gynnal eu hannibyniaeth.

 • Grwpiau FAN (Ffrindiau a Chymdogion) yn Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/FAN

  Yn cysylltu ffrindiau a chymdogion mewn cymunedau lleol.

 • Gwasanaethau cartref Aylecare

  https://www.abertawe.gov.uk/gwasanaethauCartrefAylecare

  Mae Gwasanaethau Cartref Aylecare yn gweithio mewn partneriaseth â'r sectorau cyhoeddus a phreifat i gyflwyno gofal i'r rheini y mae ei angen arnynt, gan hyrwyd...

 • Help gyda Dewch ar-lein Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/helpGydaDewcharleinAbertawe

  Bydd tiwtoriaid yn eich arwain drwy'r broses o fynd ar-lein.

 • Home Instead Senior Care

  https://www.abertawe.gov.uk/homeInsteadSeniorCare

  Gwasanaeth gofal cartref yn Abertawe.

 • Hourglass - gweithredu ar gam-drin yr henoed

  https://www.abertawe.gov.uk/hourglass

  Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i'r rhai sy'n wynebu (neu sydd mewn perygl o niwed), yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth a hyrwyddo atal effeithiol.

 • iCare

  https://www.abertawe.gov.uk/iCare

  Mae iCare yn darparu gwasanaethau gofal cartref ar gyfer pobl o bob oed ac angen.

 • Independence at Home

  https://www.abertawe.gov.uk/independenceatHome

  Elusen yw Independence at Home sy'n darparu grantiau i bobl o bob oed a chandynt anabledd corfforol neu ddysgu neu salwch tymor hir sydd mewn angen ariannol.