Toglo gwelededd dewislen symudol

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Southend Gardens

Southend Gardens

Cyfleusterau

  • Man chwarae i blant
  • Golff gwallgof
  • Coed aeddfed a gwelyau blodau anffurfiol
  • Yn agos i'r holl amwynderau lleol

Amserau agor

Mae'r gerddi ar agor drwy'r flwyddyn.

Golff gwalgoff (23 Mawrth - 22 Medi 2024):

10.00am - 5.00pm (6.00pm yn ystod gwyliau haf yr ysgol)

  • bob penwythnos
  • 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol (gan gynnwys gwyliau banc)

Prisiau - golff gwalgoff

  • Safonol -  £4.50
  • Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a'r henoed) - £4.00
  • Pasbort i Hamdden - £3.50
  • Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £13.00

Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn.

Gwybodaeth am fynediad

Mynediad hawdd i gerddwyr a chadeiriau olwyn/phramiau o Cornwall Place, yn union gerllaw Heol y Mwmbwls.

Cyfarwyddiadau

Wrth fynd tuag at y Mwmbwls ar Heol y Mwmbwls, ewch trwy bentref y Mwmbwls. Mae'r gerddi ar y chwith, gyferbyn â Lôn y Pentref.

Côd post - SA3 5TN

I gael rhagor o wybodaeth am Gerddi Southend: outdoorattractions@swansea.gov.uk

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 17 Mai 2024