Toglo gwelededd dewislen symudol

Yr hyn rydym yn ei wario a sut

Gwybodaeth am gyllid a'r gyllideb sy'n cynnwys cytundebau, caffael a thendro.

Cyllideb y Cyngor

Darllenwch fwy am gyllideb y cyngor eleni a blynyddoedd blaenorol.

Datganiad o gyfrifon

Y datganiad o gyfrifon yw crynodeb statudol o faterion ariannol y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac fe'i baratoir yn unol â Chôd Ymarfer Cyfrifegllywodraeth leol. Gweld datganiad o gyfrifon.

Pwyllgor archwilio

Mae'r pwyllgor archwilio yn adolygu ac yn archwilio materion ariannol y cyngor ac yn cyhoeddi adroddiadau ac argymhellion. Pwyllgor llywodraethu ac archwilio (modern.gov) (Yn agor ffenestr newydd)

Cynllun Corfforaethol

Gweld cynllun corfforaethol 2017-2022

Cydnabyddiaeth ariannol aelodau'r cyngor

Talu cynghorwyr (modern.gov) (Yn agor ffenestr newydd)

Premiymau Treth y Cyngor

Premiymau Treth y Cyngor - incwm a gwariant

Close Dewis iaith