Chwilio'r wefan
English

Datganiad o Gyfrifon

Y Gyfriflen yw'r Crynodeb statudol o faterion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol. a chaiff ei pharatoi'n unol â Chôd Ymarfer Cyfrifeg yr awdurdod lleol (ACOP).

Diben y Gyfriflen yw darparu gwybodaeth glir am gyllid gyffredinol y cyngor ar gyfer etholwyr, trethdalwyr lleol, aelodau'r cyngor ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb, a dangos sut mae cyngor y ddinas wedi defnyddio arian cyhoeddus yn ystod y flwyddyn.

Mae'r Gyfriflen ar gyfer sawl blwyddyn ar gael isod

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn, nid ydynt ar gael yn Gymraeg

Wedi'i bweru gan GOSS iCM