Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau ailalluogi

Mae'r rhan fwyaf ohonom am barhau i fyw gartref, i fod mor annibynnol â phosib. Weithiau ar ôl cyfnod o afiechyd, mae angen ychydig mwy o gefnogaeth ar bobl.

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth a gwasanaethau ail-alluogi integredig i helpu pobl i adfer eu hannibyniaeth.

Ailalluogi yn y gymuned

Cefnogaeth tymor-byr a gynlluniwyd i alluogi pobl hŷn neu bobl anabl i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi.

Gwasanaethau ailalluogi preswyl

Mae ein Gwasanaethau Ailalluogi cyfnod byr yn cynnig gofal arbenigol ac anogaeth i ddychwelyd i fyw'n annibynnol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 05 Gorffenaf 2021