Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwastraff masnachol ac ailgylchu

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau casglu a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar gyfer eich busnes.

Gellir eu dylunio i ddiwallu'ch anghenion gyda chynwysyddion o wahanol fathau a meintiau ac amlder y gwasanaeth casglu.

Pam dewis ein gwasanaeth casglu gwastraff masnachol?

  • cyfraddau cystadleuol, contractau pris sefydlog heb gostau cudd, ac mae'r holl gostau gweinyddu gan gynnwys nodiadau trosglwyddo gwastraff WEDI'U CYNNWYS
  • tîm lleol profiadol i ddelio ag ymholiadau ac i ddarparu ymgynghoriad a dyfynbris heb rwymedigaeth
  • dim pris am nodyn trosglwyddo gwastraff dyletswydd gofal
  • dim TAW
  • gwasanaeth hyblyg.

Rheolau newydd ar gyfer ailgylchu masnachol

O 6 Ebrill 2024, bydd rheolau newydd Llywodraeth Cymru yn dod i rym. Bydd angen i bob eiddo annomestig wahanu deunyddiau ailgylchadwy o wastraff arall.

Ailgylchu masnachol

Gall ailgylchu leihau'r gost i fil gwastraff blynyddol eich cwmni. Mae'r pris am wastraff sydd wedi'i ddidoli i'w ailgylchu yn llai na phris gwastraff sydd angen mynd i safle tirlenwi.

Casgliadau gwastraff arbennig ac eitemau swmpus

Gall casgliad arbennig fod yn eitem unigol, yn hanner llwyth neu'n llwyth cyfan ar gyfer eitemau nad ystyrir fel gwastraff cyffredinol a ddarperir i gwsmeriaid â chontract gwastraff presennol gyda'r cyngor yn unig.

Llogi sgipiau ar gyfer gwastraff masnachol

Rydym yn gallu darparu gwasanaeth sgipiau i fusnesau yn yr ardal leol. Mae sgipiau o wahanol feintiau ar gael ar gyfer gwastraff cyffredinol ac ailgylchu.

Talu gyda cherdyn ar-lein am sachau ailgylchu masnachol

Gallwch archebu sachau newydd ar gyfer ailgylchu papur a gwastraff bwyd, a thalu amdanynt gyda cherdyn credyd neu ddebyd, gan ddefnyddio'r ffurflen gais hon.

Trefnu casgliad gwastraff gwydr masnachol

Gallwch drefnu a thalu am gasgliad gwastraff gwydr gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio'r ffurflen gais hon.

Cysylltu â gwastraff masnachol

Os oes gennych gwestiynau am ein gwasanaeth gwastraff masnachol ac ailgylchu, cysylltwch â ni.

Sut i dalu eich anfonebau gwastraff masnachol ac ailgylchu

Os ydych yn penderfynu defnyddio gwasanaethau'r cyngor gallwch dalu'ch anfoneb mewn nifer o ffyrdd.

Storio gwastraff masnachol

Dewch o hyd i wybodaeth am storio'ch gwastraff gan ddefnyddio ein biniau gydag olwynion a'n sachau gwastraff.

Cwestiynau cyffredin am wastraff masnachol

Cwestiynau cyffredin am ein gwasanaethau gwastraff masnachol ac ailgylchu.

Trefnu casgliad biniau sbwriel masnachol

Gallwch drefnu a thalu am gasgliad biniau sbwriel gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio'r ffurflen gais hon.