Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwirfoddoli a gweithredu cymunedol

Gwirfoddoli a hyfforddi

Ffordd wych o gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol.

Sefydlu grŵp gwirfoddol

Eisiau gwybod mwy am sut mae sefydlu grŵp a chael mynediad i gyllid?

Addewid hinsawdd

Abertawe wyrddach, sero-net erbyn 2050 - gwnewch addewid a chwaraewch eich rhan!

Ddinas Hawliau Dynol

Yn Abertawe, ein nod yw dod yn Ddinas Hawliau Dynol a chydnabod bod hyn yn golygu croesawu gweledigaeth o gymunedau bywiog, amrywiol, teg a diogel wedi'i hadeiladu ar sylfeini hawliau dynol cyffredinol.

Casglu sbwriel yn wirfoddol

Os hoffech chi gasglu sbwriel yn eich ardal leol, dyma sut y gallwch wneud hynny.

Cydlynu Ardal Leol

Gall eich cydlynydd ardal leol eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth yn eich cymuned.

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe'n cefnogi, yn datblygu ac yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau ar draws Abertawe.

Gwirfoddolwyr Cymunedol

Mae llawer o bobl wych yn dymuno gwirfoddoli yn eu cymunedau i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr mwyaf bregus.

Cynlluniau cludiant cymunedol

Rydym yn darparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo gweithgareddau cymunedol, cynhwysiad cymdeithasol, cydlyniad cymunedol, adfywio, iechyd a lles ac adferiad o broblemau iechyd meddwl.

Abertawe fel Dinas Noddfa

Yn 2010, daeth Abertawe yn ail ddinas noddfa swyddogol y DU.
Close Dewis iaith