Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwirfoddolwyr Cymunedol

Mae llawer o bobl wych yn dymuno gwirfoddoli yn eu cymunedau i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr mwyaf bregus.

Mae pobl Abertawe wedi gweithredu yn ystod yr argyfwng hwn i helpu'r bobl fwyaf bregus mewn cymunedau i'w cadw'n ddiogel a sicrhau eu bod yn cael cymorth, ond mae arnom ni angen rhagor o bobl i wirfoddoli yn ystod y sefyllfa anodd hwn.

Gwirfoddoli'n ffurfiol trwy law SCVS

Facebook @SwanseaCVS

Twitter @SwanseaCVS

LinkedIn @SwanseaCouncilforVoluntaryService

 

Cyfleoedd gwirfoddoli cymunedol anffurfiol

Mae Cydlynwyr Ardaloedd Lleol (CALl) yn cefnogi cymunedau lleol trwy nodi manylion y rheini y mae angen cefnogaeth arnynt a'u rhoi mewn cysylltiad â gwirfoddolwyr a fydd yn gallu eu helpu â thasgau pob dydd fel siopa.

Os hoffech wirfoddoli i helpu cymydog drwy wneud hyn, gellir dod o hyd i fanylion cyswllt eich CALl agosaf yn www.abertawe.gov.uk/cydlynuardalleol

 


Byddwn yn cymryd pob rhagofal sy'n angenrheidiol i osgoi sefyllfaoedd lle gellir trosglwyddo'r feirws ac rydym yn dilyn mesurau cadw pellterau cymdeithasol er mwyn diogelu iechyd cyhoeddus gwirfoddolwyr a phreswylwyr diamddiffyn sy'n cael eu cefnogi.

Bydd gweithgareddau gwirfoddolwyr yn cydymffurfio'n llawn â chyfarwyddiadau iechyd cyhoeddus cyfredol y Llywodraeth.

Close Dewis iaith