Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwirfoddoli a gweithredu cymunedol

Gwirfoddoli a hyfforddi

Ffordd wych o gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol.

Sefydlu grŵp gwirfoddol

Eisiau gwybod mwy am sut mae sefydlu grŵp a chael mynediad i gyllid?

Addewid hinsawdd

Abertawe wyrddach, sero-net erbyn 2050 - gwnewch addewid a chwaraewch eich rhan!

Casglu sbwriel yn wirfoddol

Mae nifer o hybiau casglu sbwriel yn Abertawe sy'n cynnig cyfarpar a chymorth i wirfoddolwyr.

Hwb Gwrychoedd Gŵyr - mae angen gwirfoddolwyr!

Rydyn ni'n darparu cyfleoedd ymarferol i bobl ddysgu am wrychoedd, a helpu i ofalu am y cynefin di-nod ond pwysig hwn.

Cydlynu Ardal Leol

Dod o hyd i help a chefnogaeth yn eich cymuned.

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Swansea Council for Voluntary Service support, develop and represent voluntary organisations, volunteers and communities across Swansea

Gwirfoddolwyr Cymunedol

Mae llawer o bobl wych yn dymuno gwirfoddoli yn eu cymunedau i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr mwyaf bregus.

Cynlluniau cludiant cymunedol

Rydym yn darparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo gweithgareddau cymunedol, cynhwysiad cymdeithasol, cydlyniad cymunedol, adfywio, iechyd a lles ac adferiad o broblemau iechyd meddwl.

Abertawe fel Dinas Noddfa

Yn 2010, daeth Abertawe yn ail ddinas noddfa swyddogol y DU.