Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Ymgynghorydd Tai (dyddiad cau:01/02/23)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £22,369 - £23,194 y flwyddyn (pro rata) Dyma gyfle cyffrous i weithio o fewn y Gwasanaeth Tai fel Ymgynghorydd Tai rheng flaen. Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm ardal sy'n darparu gwasanaeth tai cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Mae hon yn swydd ran-amser am 18.5 awr, 2 ddiwrnod un wythnos a 3 diwrnod ar yr wythnos arall.

Uwch-Syrfëwr Meintiau (dyddiad cau: 06/02/23)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £36,298-£40,478 y flwyddyn. Mae angen Uwch-syrfëwr/Amcangyfrifwr Meintiau Trydanol brwdfrydig â chymwysterau addas i weithio o fewn tîm sy'n darparu cyngor cyn ac ôl-gontract ar gyfer yr holl faterion sy'n gysylltiedig ag adeiladau ar gyfer ein tîm Gweithrediadau Mewnol ar gynlluniau bach a mawr ar gyfer Tai ac Addysg ynghyd â gwaith ar adeiladau cyhoeddus eraill.

Rheolwr Rhaglen Trawsnewid Defnyddio Sylweddau - Cyngor Castell-nedd Port Talbot (Dyddiad cau: 13/02/23).

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £44,539 - £47,573 y flwyddyn (Gradd 11) ac ar gyfer ymgeisydd eithriadol gellid talu taliad atodol ar sail y farchnad ychwanegol o rhwng £11,461 a £20,461 (yn seiliedig ar waelod Gradd 11) neu rhwng £8,427 a £17,427 (yn seiliedig ar frig Gradd 11). Bydd hyn yn dibynnu ar brofiad (Byddai'r amrediad cyflog yn cynnwys y taliad atodol ar sail y farchnad yn £56,000 - £65,000)
Close Dewis iaith