Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Goruchwyliwr Priffyrdd (dyddiad cau: 21/10/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Rydym am gyflogi Goruchwyliwr Priffyrdd yn yr Adran Cynnal a Chadw a Gynllunnir priffyrdd, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio staff gweithredol priffyrdd o ddydd i ddydd a rhaglen waith llenwi tyllau a bylchau.

Rheolwr Safle Gweithredol (dyddiad cau: 26/10/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â llawer o gymhelliant i ymuno â'n tîm o reolwyr safle yn Adran Gwaith Cyfalaf Gweithredol Gwasanaethau Adeiladu.

Blaenberson Safle (dyddiad cau: 21/10/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, uchel ei gymhelliant, i gyflawni swydd Blaenberson Safle yn ein Hadran Gwaith Cyfalaf yng Ngwasanaethau Adeiladu.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 02/11/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £33,782 - £37,890 y flwyddyn Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer gweithiwr BIA o fewn ein tîm DoLS. Byddwch yn gweithio gyda thîm bach o weithwyr BIA eraill gyda chymorth Uwch Ymarferwyr, Arweinydd Tîm a staff gweinyddol.

Swyddog Ymgysylltu a Chymorth Cofrestru Etholiadol (dyddiad cau: 03/11/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Etholiadol yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â'u tîm i hyrwyddo ac annog cofrestru pleidleiswyr, yn enwedig pobl ifanc 16 a 17 oed sydd newydd eu breinio a dinasyddion tramor cymwys.