Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Swyddog Cymorth Crwner (dyddiad cau: 24/08/22)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £22,129 - £24,920 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am y swydd amser llawn hon gan Swyddogion Gweinyddol hynod frwdfrydig a phrofiadol. Mae'r swydd yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol a Chynorthwyydd Personol o ansawdd uchel i'r Crwner, a fydd yn cynnwys cynorthwyo'r Crwner a Rheolwyr Achos gydag unrhyw ofynion cwest.

Swyddog Monitro Contractau/Eiddo Gwag (dyddiad cau: 29/08/22)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,927 - £29,174 y flwyddyn (pro rata). Mae hon yn swydd rhannu swydd a bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio bob yn ail ddydd Mercher a dydd Iau a dydd Gwener, a bydd y cyflog ar sail pro rata i gyfrif am hyn.

Swyddog Lles Addysg (dyddiad cau: 31/08/22)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £30,095 - £33,986 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo'r awdurdod lleol i orfodi Rheoliadau Presenoldeb Ysgol o ddydd i ddydd, Deddf Addysg 1996.

Rheolwr Tîm Ariannu a Gwybodaeth (dyddiad cau: 02/09/22)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £49,724 - £53,994 y flwyddyn. Mae'r Gyfarwyddiaeth Addysg yn chwilio am reolwr tîm ar gyfer y Tîm Ariannu a Gwybodaeth prysur. Mae'r tîm yn cyfrifo dyraniadau cyllideb ar gyfer ysgolion, yn gweinyddu llawer o grantiau a Chytundebau Lefel Gwasanaeth, ac mae ganddo rôl arweiniol o ran trefnu ysgolion a data cysylltiedig.
Close Dewis iaith