Chwilio'r wefan
English

Lido Blackpill

Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

Blackpill Lido

Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.
Caiff y teulu ddigon o hwyl am ddim yn Lido Blackpill. Rhaid ymweld â'r Lido pan fydd y tywydd yn braf, gyda'i bwll padlo gwych, ei ardal chwarae i blant, ei wal ddringo a'i gyfleusterau picnic. Gydag atyniad arobryn Gerddi Clun gerllaw, yn ogystal â Thrên Bach y Bae a Bae Abertawe, mae digon i'w wneud i sicrhau diwrnod gwych i'r teulu.

Mae Lido Blackpill bellach ar gau ar gyfer y gaeaf, a bydd yn ailagor yn y gwanwyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM