Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Cilâ (ar gau)

Ridgeway, Cilâ, Abertawe, SA2 7QS.

Bydd yr holl lyfrgelloedd ar gau o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Sul 8 Tachwedd 2020 a chaiff gwasanaethau eu hatal yn unol â mesurau COVID-19 Llywodraeth Cymru.

Mae gwasanaethau digidol ar gael yma gan gynnwys e-lyfrau, e-lyfrau llafar a e-gylchgronau.

Os ydych chi wedi benthyca unrhyw eitemau, byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon am eich cyfrif, e-bostiwch ni yn llinelllyfrgelloedd@abertawe.gov.uk.

Enw:
Llyfrgell Cilâ (ar gau)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Steven Jeacock
Ffôn:
01792 516820
Wedi'i bweru gan GOSS iCM