Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Cilâ (ar gau)

Ridgeway, Cilâ, Abertawe, SA2 7QS.

Oriau agor

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Oes, gan gynnwys cyfleuster newid cewynnau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 20, 21A, 21B (First Cymru) a 116 (NAT Travel) yn aros ger y llyfrgell
Côd post: SA2 7QS

Enw:
Llyfrgell Cilâ (ar gau)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Steven Jeacock
Ffôn:
01792 516820
Wedi'i bweru gan GOSS iCM