Chwilio'r wefan
English

Er bod llyfrgelloedd yn aros ar gau i'r cyhoedd nes clywir yn wahanol, ae'r gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael mewn rhai llyfrgelloedd gan roi cyfle i chi archebu llyfr a'i gasglu. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a pha lyfrgelloedd sy'n ei gynnig.

 

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Llyfrgell Ganolog Abertawe

Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Oriau agor

Ar agor ar gyfer archebu llyfrau ymlaen llaw a'u casglu yn unig

Swansea Library shop (gifts)

Prynwch anrheg yn Llyfrgell Ganolog Abertawe

Mae gennym amrywiaeth o anrhegion y gellir eu prynu o'r llyfrgell, gan gynnwys cardiau a deunydd ysgrifennu ar thema lenyddol - anrhegion perffaith i rai sydd wrth eu boddau â llyfrau!

Digwyddiadau yn Llyfrgell Ganolog Abertawe

Mae gan Lyfrgell Ganolog Abertawe gasgliad cyfeirio mawr a thîm ymholiad arbenigol. Mae ganddi hefyd nifer mawr o gasgliadau ac adnoddau hanes lleol arbenigol.

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Casgliad llyfrau sain a phrint bras: Oes
Casgliad llyfrau llafar: Oes
Chwyddo testun (meddalwedd nam ar y golwg) ar gael: Oes (ar rai cyfrifiaduron)
Peiriant ehangu testun digidol: Oes
Toiledau: Oes
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod/TG: seddi i 30, 12 cyfrifiadur -  PDF Document Polisi defnyddio'r ystafell ddarganfod (PDF, 378KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes (ar y llawr daear a'r llawr cyntaf)
Dau ddarllenwr microffilm A3 - argymhellir eich bod yn cadw lle (llawr cyntaf)
Tri darllenwr microffilm digidol - argymhellir eich bod yn cadw lle (llawr cyntaf)
Casgliad o fapiau (cyfredol a hanesyddol)
Ardaloedd astudio
Ardal lyfrgell fawr i blant
Cymorth wrth lenwi'ch ffurflen gais ar-lein ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 4, 4A, 7, (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 3SN

Enw:
Llyfrgell Ganolog Abertawe
Teitl Swydd:
Rheolwr: Kerry Pillai
Ffôn:
01792 636464
Ffacs:
01792 637193
Wedi'i bweru gan GOSS iCM