Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyn Cychod Singleton

Dewch i reidio pedalo a theithio o gwmpas y llyn neu rhowch gynnig ar chwarae golff gwallgof gyda'r teulu.

Mae Llyn Cychod Singleton ar waelod Lôn Sgeti rhwng Ysbyty Singleton a Phrifysgol Abertawe, o fewn pellter cerdded i Barc Singleton.

Yn ogystal â haid o elyrch preswyl, mae'r llyn yn gartref i amrywiaeth o bedalos ceir, elyrch, dreigiau a phedalos llai llachar eu lliw. Mae cwrs golff gwallgof lliwgar 18 twll ar y safle gyda meinciau picnic a lle chwarae antur i blant.

Oriau Agor Golff Gwallgof a Llyn Cychod

Mae Llyn Cychod Singleton a'r Golff Gwallgof ar gau ar hyn o bryd ar gyfer tymor y gaeaf.

Prisiau
Safonol: £3.15
Consesiwn: £2.65
PTL: £2.10

Mae'r ddau safle'n gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae'r mesurau priodol ar waith.

Pysgota

Mae'r llyn hefyd yn cynnwys nifer o gerpynnod, merfogioaid, ysgrytennod a chochiaid. Dim ond ar rai adegau y gellir pysgota gan fod y pedalos yn gweithredu ar y llyn. Rhaid bod gennych drwydded gwialen bysgota.

Hygyrchedd
Mae Llyn Cychod Singleton yn hygyrch i bob grŵp anabledd.

I gael rhagor o wybodaeth am Lyn Cychod Singleton, ffoniwch 07816 230475.