Toglo gwelededd dewislen symudol

Magu plant

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig hawl i wasanaeth magu plant, gan gynnig cenogaeth, cyngor a gwybodaeth a lle cyfeilgar i fynd i gwrdd â rhieni eraill.

Yn Abertawe mae gennym Ganolfannau Cymorth Cynnar a'u nod yw cefnogi teuluoedd trwy eu taith o fagu plant a'r heriau rydym i gyd yn eu hwynebu fel rhiant/gofalwr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn rhaglen magu plant neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth a gynigir, ffoniwch ni ar 01792 635400.

Close Dewis iaith