Toglo gwelededd dewislen symudol

Mathau o wasanaeth gofal plant

Cyn dechrau eich busnes dylech ystyried y math o ofal plant yr hoffech ei ddarparu.

Cynllun gwarchod plant cymunedol

Bydd gofalwr plant cymunedol yn cynnig gwasanaeth ychwanegol i'r hyn y mae gofalwr plant yn ei gynnig.

Gofal dydd llawn (meithrinfa ddydd)

Mae Meithrinfeydd Dydd yn darparu gofal amser llawn a rhan-amser i blant rhwng 3 mis a 5 oed. Maent yn gweithredu drwy'r flwyddyn, ac fel arfer ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8am tan 6pm (ac mae rhai'n cynnwys dydd Sadwrn hefyd).

Clwb gofal plant y tu allan i oriau'r ysgol (brecwast a / neu glwb ar ol ysgol)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i oriau'r ysgol yn gofalu am blant rhwng 4 a 14 oed.

Gwarchodwr plant cofrestredig

Mae gwarchodwyr plant yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, ac maent wedi'u cofrestru i ofalu am hyd at 6 phlentyn dan 12 oed unig (gan gynnwys eu plant eu hunain).

Gofal sesiynol (Cylch Meithrin - cylchoedd chwarae Cymraeg)

Byddwch yn gweithio mewn lleoliad lle cynigor profiadau chwarae a dysgu i blant trwy gyfrwng y Gymraeg, wrth ddarparu cymorth a chefnogaeth werthfawr i deuluoedd o gefndiroedd di-Gymraeg sy'n dymuno dysgu Cymraeg.

Gofal sesiynol (cylch chwarae a / neu ofal dechrau a diwedd dydd)

Mae cylchoedd chwarae fel arfer yn gweithredu o ganolfannau cymunedol, ysgolion neu adeiladau eglwysi ac yn cynnig gofal sesiynol i blant rhwng 2 a 5 oed.

Clwb gofal plant / cynllun chwarae yn ystod y gwyliau

Mae clybiau / cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau'n darparu gofal i blant 4 i 14 oed, trwy weithredu yn ystod gwyliau'r ysgol ac ambell waith yn ystod diwrnodau HMS ysgolion.
Close Dewis iaith