Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor, lleoliadau gerllaw a taliadau.

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus. Mae holl feysydd parcio'r cyngor yng nghanol y ddinas ar agor a rhaid talu i barcio yno. 

Costau parcio canol y ddinas cyn 9.30am
Os ydych chi'n parcio mewn maes parcio yng nghanol y ddinas cyn 9.30am, mae'r prisiau i'w gweld yn y tablau isod.

Costau parcio canol y ddinas ar ôl 9.30am
£1.00 hyd at 2 awr
£2.00 i barcio trwy'r dydd

Mae meysydd parcio canol y ddinas am ddim ar ddydd Sul ar hyn o bryd - Gwiriwch y byrddau prisiau yn y meysydd parcio er mwyn cadarnhau'r diwrnodau ac amserau talu.

Beiciau modur

Dylai beiciau modur barcio naill ai mewn cilfach beic modur ddynodedig neu mewn cilfach barcio. Mae ffïoedd yn berthnasol. Gwiriwch y bwrdd prisiau am y prisiau cywir.

Maes parcio Maes Caerwrangon

Maes parcio Maes Caerwrangon, Maes Caerwrangon, SA1 1HY.

Maes parcio Salubrious Place

Maes parcio Salubrious Place, SA1 3LW.

Maes parcio Stryd Madog

Maes parcio Stryd Madog, Stryd Madog, SA1 3RB.

Maes parcio Stryd Paxton

Maes parcio Stryd Paxton, SA1 3SA.

Maes parcio Stryd Pell

Maes parcio Stryd Pell, Stryd Pell, SA1 3ES.

Maes parcio Stryd Rhydychen

Maes parcio Stryd Rhydychen, oddi ar Stryd Singleton, SA1 3AZ.

Maes parcio Swyddfa'r Post (Y Strand)

Maes parcio Swyddfa'r Post (Y Strand), Y Strand, SA1 2AE.

Maes parcio Trwyn Abertawe

Maes parcio Trwyn Abertawe, Heol Trawler, SA1 1FY.

Maes parcio aml-lawr Dewi Sant

Maes parcio aml-lawr Dewi Sant, Maes Dewi Sant, SA1 3LQ.

Maes parcio aml-lawr Sea Gate

Maes parcio aml-lawr Sea Gate, Heol Trawler, SA1 1YH.

Maes parcio aml-lawr y Cwadrant

Maes parcio aml-lawr y Cwadrant, Stryd Wellington, SA1 3QR.

Maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr

Maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr, Ivey Place, SA1 1NU.