Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffiliau ardal etholaethol

Proffiliau ystadegol o'r tair ardal etholaethol yn Abertawe.

Etholaethau seneddol yw'r ardaloedd a ddefnyddir i ethol Aelodau Seneddol (ASau) i Senedd y DU yn Llundain, ac Aelodau'r Senedd (ASau) i Senedd Cymru yng Nghaerdydd. Yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, roedd 650 o etholaethau yn y DU, 40 ohonynt yng Nghymru. Mae tair ardal etholaethol yn ardal Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n bosib y bydd ffiniau'r ardaloedd etholaethol seneddol yn newid yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

Mae proffiliau ystadegol yr ardaloedd presennol wedi eu datblygu, yn seiliedig ar ein fformat proffil ward. Yn gyffredinol mae'r data sy'n gynwysiedig yn rhain yn ystadegau cyhoeddedig ar gyfer ardal etholaethol (PCA), ochr yn ochr â ffigwr cymharydd ar gyfer Abertawe a Cymru, ynghyd â gwybodaeth gyd-destunol a gwybodaeth fapio.

Mae'r proffiliau ar gael ar gyfer ardaloedd etholaethol:  Gŵyr (PDF) [2MB] Dwyrain Abertawe (PDF) [3MB] a  Gorllewin Abertawe (PDF) [4MB] (Gorffennaf 2023).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y proffiliau hyn neu mae angen mwy o wybodaeth ystadegol arnoch am ardaloedd etholaethol yn Abertawe, cysylltwch â ni.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.

Close Dewis iaith