Toglo gwelededd dewislen symudol

Casglu sachau gwyrdd

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cherdyn. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu. Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Green recycling bag.Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

 • defnyddiwch y sachau gwyrdd rydym yn eu darparu am ddim
 • rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • cadwch eich papur a'ch cardbord ar wahân i'r gwydr a'r caniau
 • golchwch y poteli a'r jariau a thynnwch eu caeadau
 • defnyddiwch ein teclyn chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Rhowch yr eitemau canlynol o wydr a chaniau mewn un sach werdd:

 • poteli a jariau 
 • caniau a tiniau
 • caniau erosol gwag
 • ffoil alwminiwm e.e. ffoil lapio a hambyrddau 
 • eitemau bach o nwyddau cegin metel, e.e. sosbenni a phadellau, hambyrddau pobi etc.
 • caeadau metel

Cadwch yr eitemau canlynol o bapur a cherdyn mewn sach werdd ar wahân:

 • cerdyn
 • catalogau
 • amlenni
 • post sgrwtsh
 • cylchgronau
 • papurau newydd
 • carpion papur
 • papur swyddfa
 • yellow pages
 • cardiau cyfarch (cerdyn plaen yn unig)
 • cardbord rhychiog (gwagiwch a gwastadwch bocsys)

Dim diolch

Peidiwch â chynnwys yr eitemau canlynol yn eich sachau gwyrdd:

 • gwydr wedi'i dorri
 • cartonau neu cwpanau papur
 • mwgiau, bowlenni a phlatiau cerameg
 • papur/cardbord wedi'i halogi â bwyd e.e. blychau pizza
 • papur cegin
 • drychau
 • caniau olew
 • tywelion papur
 • tuniau paent
 • gwydr plât
 • pyrex
 • gwrthrychau metel miniog, e.e. cyllyll
 • hancesi papur
 • papur wal
 • papur lapio

Er nad oes modd ailgylchu'r eitemau hyn fel rhan o'ch casgliad ar ymyl y ffordd, efallai y gallwch eu hailgylchu yn un o'n canolfannau ailgylchu neu yn rhywle arall: Lleoliadau ailgylchu eraill