Toglo gwelededd dewislen symudol

Casglu sachau gwyrdd

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cardbord. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

Cofiwch y dylid rhoi hancesi papur a cegin yn eich SACHAU DU yn unig. PEIDIWCH â rhoi'r eitemau hyn yn eich sachau gwyrdd - ni ellir eu hailgylchu.

Green recycling bag.
Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

 • defnyddiwch y sachau gwyrdd rydym yn eu darparu am ddim
 • rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 6.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • cadwch eich papur a'ch cardbord ar wahân i'r gwydr a'r caniau
 • golchwch y poteli a'r jariau
 • gwagwch a gwastatwch focsys cardbord rhychiog a'u gosod y tu mewn i'ch bag gwyrdd - ni ellir casglu cardbord gwlyb. 
 • defnyddiwch ein teclyn chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Rhowch yr eitemau canlynol o wydr a chaniau mewn un sach werdd:

 • poteli a jariau 
 • caniau a tiniau
 • caniau erosol gwag
 • ffoil lapio a hambyrddau alwminiwm
 • eitemau bach o nwyddau cegin metel, e.e. sosbenni a phadellau, hambyrddau pobi etc.
 • caeadau metel

Cadwch yr eitemau canlynol o bapur a cherdyn mewn sach werdd ar wahân:

 • cerdyn
 • catalogau
 • amlenni a post sgrwtsh
 • cylchgronau a papurau newydd
 • carpion papur
 • cardiau cyfarch (cerdyn plaen yn unig)
 • cardbord rhychiog (gwagiwch a gwastadwch bocsys)

Dim diolch

Peidiwch â chynnwys yr eitemau canlynol yn eich sachau gwyrdd:

 • gwydr wedi'i dorri (lapiwch yn ddiogel a rhowch mewn bagiau du)
 • mwgiau, bowlenni a phlatiau cerameg
 • drychau
 • tuniau paent a caniau olew
 • gwydr plât
 • pyrex
 • gwrthrychau metel miniog, e.e. cyllyll
 • tywelion a hancesi papur
 • papur/cardbord wedi'i halogi â bwyd e.e. blychau pizza seimllyd
 • cartonau bwyd a diod neu cwpanau papur
 • papur wal
 • papur lapio

Er nad oes modd ailgylchu'r eitemau hyn fel rhan o'ch casgliad ar ymyl y ffordd, efallai y gallwch eu hailgylchu yn un o'n canolfannau ailgylchu neu yn rhywle arall: Lleoliadau ailgylchu eraill

Close Dewis iaith