Chwilio'r wefan
English

Gallwch bellach dalu eich rhent, eich bil dŵr, eich bil treth y cyngor neu'ch biliau cyngor eraill â cherdyn debyd neu gredyd (dim arian parod) yn Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon.

Sut i dalu eich rhent

Yma byddwch cael gwybodaeth am sut i dalu'ch.

Y ffordd hawsaf o dalu eich rhent yw trwy Ddebyd Uniongyrchol wythnosol neu fisol, ond dyma'r rhestr lawn o ddulliau talu rhent....

Debyd Uniongyrchol

Cwblhewch PDF Document Ffurflen Debyd Uniongyrchol. (PDF, 47KB)Yn agor mewn ffenest newydd a'i dychwelyd at: Timau Rhenti Canolog, 73 - 89 Ffordd y Brain, Fforesthall, Abertawe, SA5 5ED.  Gallwch hefyd e-bostio'ch cais i: rhenti@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 601720/534094.

Yn Swyddfa'r Post

Bydd angen cerdyn Talu arnoch, gofynnwch i'ch Swyddog Rhent, neu ffoniwch ni ar 534094/601720.  Ni fydd unrhyw daliadau a wneir gan ddefnyddio'ch cerdyn talu ar ddydd Iau neu ddydd Gwener yn ymddangos tan yr wythnos ganlynol.

Payzone

Gallwch ddefnyddio'ch cerdyn talu i dalu mewn unrhyw siop sy'n dangos logo payzone. Am restr o siopau, ewch i PayzoneYn agor mewn ffenest newydd.  Neu gofynnwch i'ch Swyddog Rhent ble mae'ch siop Payzone agosaf.

Drwy gysylltu â'ch Swyddog Rhent

Gallwch ddefnyddio cerdyn Visa, Mastercard, Maestro neu Electron* drwy ffonio 01792 601720/534094 yn ystod oriau swyddfa.

Ar y rhyngrwyd

Defnyddiwch y ddolen yma 'Talu'ch biliau Cyngor ar-leinYn agor mewn ffenest newydd' i dalu dros y we. Os cewch unrhyw drafferth, ffoniwch ni ar 534094/601720 a byddwn yn eich helpu.

Trosglwyddiad banc

Gallwch dalu'ch bil yn uniongyrchol i gyfrif banc y cyngor. Cofiwch ddyfynnu'ch rhif cyfrif neu ni fyddwn yn gallu talu'r arian i'ch cyfrif.

Lloyds Bank PLC, 802 Stryd Rhydychen, Abertawe, SA1 3AF.

Côd didoli  30-00-00
Rhif y cyfrif 00283290

Dros y ffôn

Os ydych yn gwybod eich cyfeirnod rhent, gallwch ffonio'n gwasanaeth awtomataidd ar unrhyw adeg.

Cymraeg - 0300 456 2775

Saesneg- 0300 456 2765

Os nad ydych yn gwybod eich cyfeirnod rhent, ffoniwch 534094 / 601720 yn ystod oriau swyddfa.

Yn eich Swyddfa Dai Ranbarthol

Yn y Swyddfeydd Tai Rhanbarthol canlynol

Gellir talu â cherdyn debyd a chredyd* yn y lleoedd canlynol yn unig: 

Gellir talu hefyd yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe

 

Gall gweithwyr Dinas a Sir Abertawe y mae ganddynt denantiaeth cyngor dalu eu rhent yn uniongyrchol o'u cyflogau. Bydd angen i chi PDF Document gwblhau ffurflen gais Rhent o Gyflog (PDF, 207KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Gallwch hefyd ffonio'r Tim Rhenti ar 01792 534094 neu e-bostio Rhenti@abertawe.gov.uk er mwyn trefnu i ffurflen gael ei hanfon atoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM