Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Old man and young children image

Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlugwasanaethau cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.


Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £12.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 17/06/24)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn pro rata. Mae Gwasanaeth Dydd Gorseinion eisiau penodi person brwdfrydig, gofalgar a llawn cymhelliant i weithio mewn Gwasanaeth sydd wedi hen ennill ei blwyf, fel Gweithiwr Cymorth Dydd parhaol. Mae hon yn swydd 35 awr yr wythnos, yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi unigolion sydd ag Anableddau Dysgu, a gallai rhai ohonynt fod ag ymddygiad heriol.

Ymarferydd Seicoleg Arbenigol (dyddiad cau: 19/06/24)

£58,210 i £68,235 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Ymarferydd Seicoleg Tra Arbenigol i weithio o fewn y tîm therapiwtig mewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio.

Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr-agored (dyddiad cau: 02/07/24)

£25,979 y flwyddyn (pro-rata). Rydym yn chwilio am hyfforddwyr profiadol, cymwys i ymuno â'n tîm. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion uchelgeisiol ac arloesol sydd â phrofiad o weithio mewn arddull neu leoliad cynhwysol.

Arweinydd Gweithgareddau Awyr Agored Wrth Gefn

£23,114 y flwyddyn pro rata. Cyfleoedd ar gyfer gwaith i Arweinwyr Gweithgareddau gyda phobl ifanc.
Close Dewis iaith