Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddogion cymdogaeth yn Swyddfa Dai Ardal y Gogledd

Manylion cyswllt swyddogion cymdogaeth a'r strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt ym Mlaen-y-maes a Phen-lan.

 

Blaen-y-maes / Pen-lan / Portmead

Dawn Jones
07810506105
dawn.jones@abertawe.gov.uk

Yr ardaloedd a'r strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Blaen-y-maes
Bardsey Ave
Broughton Ave
Caldey Place
Dove Road
Flatholm Place
Grassholm Gardens
Knelston Place
Penplas Road
Portmead Ave
Portmead Place
Ramsey Place
Westdale Road
Woodford Road

Pen-lan
Mynydd Newydd Road
The Crescent

Portmead
Cathan Crescent
Cheriton Crescent
Pentregethin Road
St. Rhidian Road
Stembridge Avenue
Whiteford Road

 

Fforest-fach / Fforesthall (Ravenhill) / Portmead

Rebecca Eaves
07572543172
rebecca.eaves@abertawe.gov.uk

Yr ardaloedd a'r strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Fforest-fach
Llwyn Bedw
Llwyn Celyn
Llwyn Derw
Llwyn Eithen
Llwyn Helyg
Llwyn Onn

Fforesthall (Ravenhill)
Ffordd-y-Brain
Heol Awstin
Heol Calfin
Heol Gruffydd
Glasbrook Place
Heol Dynys
Middle Road
Mountbatten Court (cyfadeilad lloches)
Port Talbot Place
Rhodfa'r Brain

Portmead
Caeconna Road (rhif 30 i fyny a rhif 45 i fyny)

 

Blaen-y-maes / Pen-lan / Portmead

Cath Rees
07917200011
cath.rees@abertawe.gov.uk

Yr ardaloedd a'r strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Blaenymaes
Blaenymaes Drive
Eagles Place
Falcon Place
Lark Place
Mewslade Avenue
Robin Road

Pen-lan
Colliers Way
Cwrt Trefor
Heol Tegeirian

Portmead
Afon Llan Gardens
Brookfield Place
Cadle Close
Cadle Crescent
Cadlewood Road
Caeconna Road (rhif 28 ac i lawr a rhif 43 i lawr)
Glenside Road
Greenwood Place
Oakford Place
Paviland Place
Plas Melyn (cyfadeilad lloches)
St Cenydd Road
Woodview Road
Y Plas

 

Gogledd / dwyrain Pen-lan

Laura Davey
07887055173
laura.davey@abertawe.gov.uk

Y strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Amroth Court
Crwys Terrace
Heol Cadifor
Heol Gwyrosydd (hyd at 222 - eilrifau)
Heol Gwyrosydd (hyd at 245 - odrifau)
Heol Hermas
Heol Penar
Heol Trefor
John Penry Crescent
St Clears Place (rhifau 1-39)
St Clears Place (rhifau 40-68)
St Lawrence Court

 

De Pen-lan

Malgorzata Dubicka
07980913292
malgorzata.dubicka@abertawe.gov.uk

Y strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Arrenig Road
Brenig Road
Carrog Road
Clwyd Road
Eiddwen Road
Heol Frank
Idwal Place
Jeffrey's Court
Llangorse Road
Morlais Road
Penderry Road
Penmynydd Road
Penrhyn Avenue
Pensalem Road
Pen-y-mor Road
Peris Road
Talley Road

 

Gogledd-orllewin Pen-lan a de-orllewin Pen-lan a Penfilia

Robin Padfield
07796275128
robin.padfield@abertawe.gov.uk 

Y strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Berwyn Place
Bettws Road
Conway Court
Eppynt Road
Heol Emrys
Heol Gwrosydd (224 eilrifau ac uwch)
Heol Gwrosydd  (301 odrifau ac uwch)
Hollet Road
Lloyd Road
Lynsdale Road
Parkhill Road
Prescelli Road
Tudno Place
Villa Terrace

 

Gendros a Brondeg

Keith Jones
07796275071
keith.jones2@abertawe.gov.uk

Y strydoedd y maent yn gyfrifol amdanynt

Brondeg Crescent
Carmarthen Road
Coedwig Place
David Street
Elgin Street
Fern Street
Gendros Avenue East
Gendros Avenue West
Gethin Close
Highbury Close
Llwyncethin Road
Maesglas Road
McRitchie Place
Moorview Road
Penrhos Place
Penllwynmarch Road
Pentrgethin Road (rhifau 495-551)
Pwll-Y-Domen Road
Ravenhill Road
Rhos Road
Samuel Crescent
Torrington Road
Ty Dewi Sant (cyfadeilad lloches)
Upper Gendros Crescent
Upper Kings Head Road
Weig Gardens

Close Dewis iaith