Chwilio'r wefan
English

Taliad Uniongyrchol

Trefnu eich cefnogaeth eich hun gyda Thaliad Uniongyrchol

Taliadau Uniongyrchol a Covid-19
Mae'r Tîm Taliadau Uniongyrchol wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch defnyddio Taliadau Uniongyrchol a chyfraith cyflogaeth yn ystod pandemig Covid-19: 

Gofalwyr di-dâl - Vrechiad Covid a sut i'w gael(Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe)


Os ydych chi yn gymwys am gymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, efallai bydd yn well gennych chi drefnu eich cefnogaeth eich hun, yn hytrach na derbyn y gwasanaethau a ddarperir neu a drefnwyd gennym ni er mwyn cael mwy o hyblygrwydd, dewis neu reolaeth. Mae'n bosib y gallwn ni wneud taliad i chi a fydd yn eich galluogi i wneud hyn. Gelwir hyn yn Daliad Uniongyrchol.

Cyn y gallwch dderbyn Taliad Uniongyrchol fe fydd yn rhaid i chi gael eich hasesu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a bod yn gymwys i dderbyn y gwasanaethau.

Mae Taliad Uniongyrchol yn cynyddu eich annibyniaeth a'ch dewis trwy roi reolaeth i chi brynu a rheoli eich cefnogaeth eich hun er mwyn cwrdd â'r anghenion a nodwyd yn eich asesiad. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n:

  • cyflogi rhywun yn uniongyrchol i'ch helpu gyda'ch gofal (Cynorthwy-ydd Personol)
  • prynu gofal oddi wrth asiantaeth ofal breifat gofrestredig
  • gwneud eich trefniadau eich hun yn hytrach na defnyddio gofal dydd neu gofal seibiant y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae'n bosib darparu rhai o'ch anghenion gofal gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a trefnu eraill eich hun gan ddefnyddio Taliad Uniongyrchol. 

Mwy o wybodaeth am Daliad Uniongyrchol

Am fwy o wybodaeth ewch i Rheoli'ch cefnogaeth gyda Thaliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 003). Hefyd gallwch lawrlwytho/argraffu'r wybodaeth hon ar ffurf ffeithlen  PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Rheoli eich cefnogaeth gyda Thaliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 003) (PDF, 107KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gweler Enghreifftiau o Daliadau Uniongyrchol am fwy o syniadau sut i ddefnyddio Taliad Uniongyrchol.

Mae gennym hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am Daliadau Uniongyrchol.

Ffeithlen ar gyfer bobl sy'n ystyried defnyddio taliad uniongyrchol i brynu gofal gan asiantaeth gofal cartref  PDF Document Gwybodaeth am Asiantaethau Gofal Cartref i Bobl sy'n Defnyddio Taliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 046) (PDF, 48KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM