Chwilio'r wefan
English
Cross in box

Pobl â nam meddyliol difrifol - cais i berson gael ei ddiystyru at ddibenion Treth y Cyngor

Nid yw person yn cael ei gynnwys at ddibenion gostyngiadau Treth y Cyngor os yw ei feddyg teulu'n ystyried bod ganddo nam meddyliol difrifol a bod hawl ganddo i dderbyn budd-daliadau cymwys y wladwriaeth (er efallai nad yw'n eu derbyn).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM