Chwilio'r wefan
English
snow flake

Tywydd garw - ysgolion sydd ar agor / ar gau

Sylwer:

Mae holl ysgolion Abertawe wedi'u rhestru isod - rhoddir manylion ynghylch a yw eich ysgol ar agor neu ar gau cyn gynted ag y ceir cadarnhad gan y Pennaeth.
Cofiwch glicio ar y botwm adnewyddu i wirio am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Tybir bod pob ysgol AR AGOR oni nodir yn wahanol.

Efallai yr hoffech edrych ar wefan eich ysgol neu ar Twitter i gael mwy o wybodaeth bellach:  Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Am wybodaeth am wasanaethau bws, cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth bws - PDF Document School bus services (PDF, 44KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Bydd FacebookYn agor mewn ffenest newydd yn agor mewn ffenest newydd a TwitterYn agor mewn ffenest newydd Yn agor mewn ffenest newydd yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf.  Fodd bynnag, byddwn yn ceisio diweddaru'r dudalen hon cyn gynted â phosib.  

Hoffem eich sicrhau y bydd Facebook a Twitter yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf, a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted â phosib. Diolch am eich amynedd. 

Ar gyfer trefniadau cau yng Nghastell-nedd Port Talbot gweler gwefan Colegau CNPT a gwybodaeth am drefniadau cau ysgolion Castell-nedd Port Talbot.

Ysgol

Manylion

Ysgolion Cynradd

 
Ysgol Gynradd Gellifedw 
Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt 
Ysgol Gynradd Blaenymaes 
Ysgol Gynradd Brynmill 
Ysgol Gynradd Brynhyfryd 
Ysgol Gynradd Burlais 
Ysgol Gynradd Cadle 
Ysgol Gynradd Casllwchwr 
Ysgol Gynradd Cila 
Ysgol Gynradd y Clas 
Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd 
Ysgol Gynradd Clydach 
Ysgol Gynradd Craigfelen 
Ysgol Gynradd y Crwys 
Ysgol Gynradd Cwm Glas 
Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw 
Ysgol Gynradd Danygraig 
Ysgol Gynradd Dynfant 
Ysgol Gynradd Gendros 
Ysgol Gynradd y Glais 
Ysgol Gynradd Glyncollen 
Ysgol Gynradd Gymunedol y Gors 
Ysgol Gynradd Gorseinon 
Ysgol Gynradd Tregwyr 
Ysgol Gynradd Grange 
Ysgol Gynradd Gwyrosydd 
Ysgol Gynradd yr Hafod 
Ysgol Gynradd Hendrefoelan 
Ysgol Gynradd Knelston 
Ysgol Gynradd Llangyfelach 
Ysgol Gynradd Llanrhidian 
Ysgol Gynradd Mayals 
Ysgol Gynradd Treforys 
Ysgol Gynradd Newton 
Ysgol Gynradd Ystumllwynarth 
Ysgol Gynradd Parkland 
Ysgol Gynradd Penclawdd 
Ysgol Gynradd Pengelli 
Ysgol Gynradd Penllergaer 
Ysgol Gynradd Pennard 
Ysgol Gynradd Pentrechwyth 
Ysgol Gynradd Pentre'r Graig 
Ysgol Gynradd Pen y Fro 
Ysgol Gynradd Penyrheol 
Ysgol Gynradd Plasmarl 
Ysgol Gynradd Pontarddulais 
Ysgol Gynradd Pontlliw 
Ysgol Gynradd Pontybrenin 
Ysgol Gynradd Portmead 
Ysgol Gynradd Gymunedol Seaview 
Ysgol Gynradd Sgeti 
Ysgol Gynradd San Helen 
Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas 
Ysgol Gynradd Talycopa 
Ysgol Gynradd Heol Teras 
Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill 
Ysgol Gynradd Trallwn 
Ysgol Gynradd Tre Uchaf 
Ysgol Gynradd Waun Wen 
Ysgol Gynradd Waunarlwydd 
Ysgol Gynradd y Garreg Wen 
Ysgol Gynradd Ynystawe 

Ysgolion Cynradd Cymraeg

 
YGG Bryniago 
YGG Brynymor 
YGG Gellionnen 
YGG Llwynderw 
YGG Lon-Las 
YGG Pontybrenin 
YGG Tan-y-Lan 
YGG Tirdeunaw 
YG Y Cwm 
YGG Y Login Fach 

Ysgolion Cynradd a Gynorthwyir yn Wirfoddol

 
Christchurch yr Eglwys yng Nghymru 
Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant 
Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant 
Ysgol Gynradd Cadeirlan San Joseff 
Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff (Clydach) 

Ysgolion Uwchradd

 
Ysgol Gyfun Gellifedw 
Ysgol yr Esgob Gore 
Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt 
Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed 
Ysgol Gymunedol Dylan Thomas 
Ysgol Tregwyr 
Ysgol Gyfun Treforys 
Ysgol yr Olchfa 
Ysgol Pentrehafod 
Ysgol Gyfun Penyrheol 
Ysgol Gyfyn Pontarddulais 

Ysgolion Uwchradd a Gynorthwyir yn Wirfoddol

 
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan 

Ysgolion Uwchradd Cymraeg

 
YG Bryntawe 
YG Gwyr 

Ysgolion Arbennig

 
Ysgol Crug Glas 
Ysgol Pen-y-Bryn 
Maytree Autistic Unit 

Ysgolion Unedau Cyfeirio Disgyblion

 
Canolfan Addysg Arfryn 
Key Stage 3 Education Centre 
Key Stage 4 Education Centre (Brondeg) 
Step Head 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM