Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Datganiadau i'r wasg Awst 2022

Hwb dros dro yn cefnogi 130 o bobl i ddod o hyd i waith

Mae dros 130 o bobl wedi dod o hyd i gyflogaeth diolch i hwb cyflogaeth dros dro a agorodd yng nghanol y ddinas yn gynharach eleni.

Dosbarthiadau derbyn yn elwa o brydau ysgol am ddim

Bydd pob disgybl sy'n dechrau yn y dosbarth derbyn yn Abertawe ym mis Medi yn cael cynnig prydau ysgol am ddim.

Canlyniadau rhagorol i ddisgyblion TGAU'r ddinas

Mae myfyrwyr TGAU Abertawe'n dathlu canlyniadau heddiw sy'n llawer uwch na'r canlyniadau ar gyfer Cymru gyfan.

Myfyrwyr Abertawe'n dathlu llwyddiannau Safon Uwch

Mae myfyrwyr Safon Uwch Abertawe'n dathlu heddiw wedi iddynt dderbyn canlyniadau gwych sy'n uwch na chyfartaleddau Cymru a'r DU.

Digwyddiad recriwtio i roi hwb i gefnogaeth plant a theuluoedd

Mae Gwasanaeth Plant a Theuluoedd Cyngor Abertawe'n cynnal digwyddiad recriwtio ddydd Mercher wrth iddo chwilio am weithwyr cefnogi i gryfhau ei dimau.

Ardal chwarae newydd yn agor ger glan y môr

Mae ardal chwarae newydd sbon gyda chyfarpar chwarae sy'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi agor ger glan môr Abertawe.

Gwahoddiad i grwpiau gyflwyno cais am gyllid tlodi mislif

Mae cyllid a alluogodd elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi mislif i gefnogi bron i 6,000 o fenywod a merched yn Abertawe'r llynedd ar gael eto.

Gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i gael eu cryfhau

Mae gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sy'n helpu i gefnogi pobl o bob oed ledled Abertawe'n parhau i gael eu cryfhau, yn ôl adroddiad newydd.

Athletwyr de Cymru yn barod ar gyfer wythnos fawr o chwaraeon

Mae athletwyr o Abertawe a rhannau eraill o dde Cymru wrthi'n paratoi ar gyfer wythnos wych o chwaraeon yn y ddinas.

Ymunwch â ni ar gyfer gŵyl ar y traeth i bobl 50+ oed

Mae prynhawn o gerddoriaeth fyw a gweithgareddau am ddim a chyfleoedd i gymdeithasu ar gyfer y rheini sy'n 50+ oed yn cael ei gynnal ar draeth Abertawe ddydd Mercher (10 Awst).

Busnesau Abertawe'n elwa o gefnogaeth arbenigwyr profiad cwsmeriaid

Mae dwsinau o fusnesau Abertawe wedi elwa o gefnogaeth arbenigol i helpu i ddenu rhagor o gwsmeriaid.

Cwm Tawe Isaf - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol

60 mlynedd yn ôl yn unig defnyddiwyd rhan o Gwm Tawe Isaf fel tir gwastraff ôl-ddiwydiannol.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith