Toglo gwelededd dewislen symudol

Adroddiad ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae angen i ni ddadansoddi data ein gweithlu er mwyn deall a oes bwlch cyflog rhwng y rhywiau o dan reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 ar gyfer cyflogwyr sydd â 250 o weithwyr neu ragor, yn seiliedig ar 'ddyddiad cipolwg'.

Mae'r adroddiad presennol yn adlewyrchu'r data ar 30 Mawrth 2022. Gallwn hefyd gadarnhau bod y Cyngor wedi cyhoeddi'r wybodaeth angenrheidiol ar wefan GOV.UK (Yn agor ffenestr newydd).  

Er bod y ddeddfwriaeth yn canolbwyntio ar fylchau cyflog yn ôl rhyw, mae'r Cyngor yn ymrwymedig i gyfle cyfartal i bob grŵp sydd â nodweddion gwarchodedig fel yr amlinellir yn adroddiad ein hadolygiad blynyddol o gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau (Mawrth 2023) (Word doc) [36KB]

Close Dewis iaith