Toglo gwelededd dewislen symudol

Hanes lleol

Darganfod mwy am hanes Abertawe.

Placiau glas Abertawe

Mae gan Abertawe nifer o blaciau glas sy'n anrhydeddu ei dinasyddion pwysig ac arwyddocaol.

Blitz Tair Noson

Arweiniodd bomio Abertawe gan y Luftwaffe yn ystod yr Ail Ryfel Byd at dair noson o ddinistr ar 19, 20 a 21 Chwefror 1941. Trowyd canol Abertawe a'i strydoedd prysur yn bentwr o rwbel.

Archifau

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at lyfrau ac adnoddau am ddim yn ogystal â channoedd o wasanaethau'r cyngor ar-lein.

Mynegai'r Cambrian ar-lein

Mae cronfa ddata Mynegai'r Cambrian yn cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion papur newydd sy'n ymwneud â phobl a digwyddiadau.

Castell Ystumllwynarth

Darganfod Castell Ystumllwynarth

Hanes y Faeryddiaeth

Disodlwyd hen gorfforaeth Abertawe, a arweinid gan y porthfaer, gan gorfforaeth ddinesig newydd o'r enw 'Maer, Henaduriaid a Dinasyddion Abertawe' ym Medi 1835.

Adrodd am drysor

Os ydych chi'n dod o hyd i eitem a allai fod yn hanesyddol neu'n werthfawr ('trysor') yn ardaloedd cynghorau Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot, mae'n rhaid i chi adrodd amdano i'r crwner lleol cyn gynted â phosib.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 20 Gorffenaf 2023