Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant

Manylion cyswllt.

St Illtyd's school logo

Enw:
Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant
Teitl Swydd:
Pennaeth - Mrs Rebecca Saer
Cyfeiriad:
Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant
Heol Jersey
Bonymaen
Abertawe
SA1 7DG
United Kingdom
Ffôn:
01792 462104
Ffacs:
01792 410090
Wedi'i bweru gan GOSS iCM