Chwilio'r wefan
English
Star

Cysylltu â'r Maethu Abertawe

I weld a yw maethu'n addas i chi, cysylltwch â'r tîm yn Maethu Abertawe i gael mwy o wybodaeth.

Cysylltwch â niOs teimlwch y byddwch yn gallu cynnig cartref diogel i blentyn/berson ifanc, a bod gennych o leiaf un ystafell wely sbâr a hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Maethu Abertawe i gael mwy o wybodaeth:

Drwy gysylltu â ni, nid ydych yn ymrwymo i unrhyw beth ar y cam hwn.  Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â maethu, y camau gwahanol wrth ddod yn ofalwr maeth neu efallai yr hoffech gael mwy o wybodaeth am Faethu Abertawe.  Gallwn hefyd drafod a yw maethu yn addas i chi a'ch teulu.

Maethu Abertawe
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
PO Box 677
Abertawe
SA1 9NR

Wedi'i bweru gan GOSS iCM