Chwilio'r wefan
English
Sign post

Pwy yw Pwy ym Myd Twristiaeth?

Mwy o wybodaeth am bwy sy'n gwneud beth yn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a'r DU.

Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo Abertawe drwy farchnata'r cyrchfan, datblygu twristiaeth, ymchwilio i dwristiaeth, darparu gwybodaeth i ymwelwyr trwy dewchifaeabertawe.comYn agor mewn ffenest newydd

Mae Visit BritainYn agor mewn ffenest newydd yn marchnata Prydain i weddill y byd, yn ogystal â marchnata Lloegr i'r farchnad Brydeinig.Visit Britain (gwefan fasnach)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae Croeso CymruYn agor mewn ffenest newydd yn hyrwyddo Cymru i'r DU a'r farchnad dramor ac yn cynnig gwybodaeth ymarferol am gynlluniau graddio sêr, cynlluniau grantiau twristiaeth, gwybodaeth am ymchwil i dwristiaeth, newyddion am ddiwydiant etc. Croeso Cymru (gwefan fasnach)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae gan Croeso Cymru Dîm Cynnwys Rhanbarthol ym Mhenllergaer hefyd sy'n 'siop dan yr unto' ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych yn ymwneud â datblygiadau twristiaeth rhanbarthol a chenedlaethol; o gyllid, i farchnata a pholisïau.

Cynghrair Twristiaeth Cymru (CTC)Yn agor mewn ffenest newydd yw'r corff ymbarél  swyddogol ar gyfer ymgynghori â'r diwydiant twristiaeth a'i gynrychioli.

Mae Twristiaeth Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd yn  gymdeithas fasnachu'n seiliedig ar aelodaeth ar gyfer busnesau twristiaeth yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae'n eu cynrychioli'n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol fel llais annibynnol gweithredwyr twristiaeth yr ardal.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM