Toglo gwelededd dewislen symudol

Adroddiadau rheoli ansawdd aer lleol

Mae ansawdd aer yn Abertawe'n cael ei fonitro'n barhaus. Mae'n ofynnol i ni gyflwyno adroddiadau rheolaidd sy'n rhan o'r broses adolygu ac asesu i ddangos sut mae ansawdd aer yn yr ardal yn bodloni'r safonau a osodwyd.

Mae nifer o adroddiadau gwahanol sy'n cael eu llunio ar gamau gwahanol yn y broses.

Cynllun gweithredu

Ar ôl i Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) gael ei dynodi, mae cynllun ysgrifenedig yn cael ei lunio i ddangos sut bydd safonau ac amcanion ansawdd aer yn cael eu cyflawni.  Erbyn hyn, adwaenir y cynllun fel y Cynllun Gweithredu.

Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer (PDF) [5MB]

Asesiadau diweddaru a sgrinio (ADS)

Mae'r ADS yn rhoi'r diweddaraf am ansawdd aer ac yn penderfynu a yw'r amcanion ansawdd aer yn debygol o gael eu cyflawni.

Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2015 (PDF) [10MB]

Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2012 (PDF) [15MB]

Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2009 (PDF) [11MB]

Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2006 (PDF) [6MB]

Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2004 (PDF) [5MB]

Adroddiadau Cynnydd

Mae adroddiadau cynnydd yn rhoi'r diweddaraf am ansawdd aer. Mae manylion am y cynnydd a wnaed i'r camau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu ym Mhennod 4 yr adroddiad hwn.

Adroddiad Cynnydd 2019 (PDF) [16MB]

Adroddiad Cynnydd 2018 (PDF) [12MB]

Adroddiad Cynnydd 2017 (PDF) [10MB]

Adroddiad Cynnydd 2016 (PDF) [29MB]

Adroddiad Cynnydd 2014 (PDF) [16MB]

Adroddiad Cynnydd 2013 (PDF) [12MB]

Adroddiad Cynnydd 2011 (PDF) [20MB]

Adroddiad Cynnydd 2010 (PDF) [19MB]

Adroddiad Cynnydd 2008 (PDF) [19MB]

Adroddiad Cynnydd 2007 (PDF) [18MB]

Adroddiad Cynnydd 2004 (PDF) [8MB]