Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Busnesau Abertawe

Mae gan Abertawe restr drawiadol ac amrywiol o sefydliadau masnachol a chyhoeddus sy'n cyfrannu at economi'r ddinas.

SA1 Swansea Waterfront at night

Mae'r rhain yn cynnwys nifer o gyflogwyr mawr sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu, amrywiaeth o gwmnïau'r sector gwasanaeth a sawl sefydliad sector cyhoeddus pwysig.

Dyma rai o'r cwmnïau:

Admiral Insurance sy'n cyflogi bron 2,000 o bobl yn ei ganolfan yng Nglannau SA1 Abertawe ac ar safle newydd ym Mro Tawe. Hwn yw'r cwmni cyntaf yn ne Cymru i gael ei gynnwys ym mynegai FTSE 100.

Arvato sy'n gweithredu Canolfan Gwasanaethau a Rennir annibynnol gyntaf llywodraeth y DU yn yr Adran Drafnidiaeth yn Abertawe.

BT, cwmni cyfathrebu mwyaf sefydledig y byd sy'n gyflogwr pwysig yn yr ardal.

HSBC, un o sefydliadau gwasanaethau bancio ac ariannol mwyaf y byd sy'n gweithredu o Barc Menter Abertawe.

OSTC Wales, cwmni masnachu deilliadau mwyaf y DU y tu allan i Lundain.

Virgin Atlantic sy'n cyflogi dros 200 o bobl yn ei ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid yng nghanol y ddinas.

Wolfestone, cwmni gwasanaethau cyfieithu mwyaf Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM