Toglo gwelededd dewislen symudol

Bwydlen prydau ysgolion 2024

Bwydlen 3 wythnos. Mae pob eitem ar y fwydlen yn amodol ar argaeledd a gall fod yn wahanol i'r hyn a nodir ar y fwydlen a hysbysebir.

Gwybodaeth am alergenau ac anoddefiadau bwyd

Defnyddiwch y botwm argraffu ar waelod y dudalen - gallwch hefyd newid eich gosodiadau argraffu er mwyn argraffu ar un dudalen.

Bwydlen Ysgolion Cynradd 2024
Wythnos 1
Yr wythnos sy'n dechrau:
8 Ionawr, 29 Ionawr, 26 Chwefror, 18 Mawrth, 22 Ebril, 13 Mai, 10 Mehefin, 1 Gorffennaf

Wythnos 2
Yr wythnos sy'n dechrau:
15 Ionawr, 5 Chwefror, 4 Mawrth, 8 Ebrill, 29 Ebrill, 20 Mai, 17 Mehefin, 8 Gorffennaf

Wythnos 3
Yr wythnos sy'n dechrau:
22 Ionawr, 19 Chwefror, 11 Mawrth, 15 Ebrill, 6 Mai, 3 Mehefin, 24 Mehefin, 15 Gorffennaf
Dydd LlunDydd LlunDydd Llun

Selsig wedi'u pobi
Selsig llysieuol
Cyfwydydd y dydd
Bisgïen gartref a thafelli o eirin gwlanog / ffrwythau ffres

Ffiled cyw iâr mewn briwsion bara
Llysiau a chaws wedi'u pobi
Cyfwydydd y dydd
Pot iogwrt ffrwythau / ffrwythau ffres
Pelenni cig
Pasta tomato wedi'i bobi
Cyfwydydd y dydd
Picen ar y maen gyda llenwad jam a darn o ffrwyth / ffrwythau ffres
Selsig pob halal
Selsig Heb Glwten (HG / Heb Laeth (HL)
Ffiled cyw iâr halal mewn briwsion bara
Ffiled cyw iâr HG / HL
Pelenni cig halal
Pelenni cig HG / HL
Dydd MawrthDydd MawrthDydd Mawrth
Cyri cyw iâr
Pizza caws a thomato
Cyfwydydd y dydd
Pot iogwrt ffrwythau / ffrwythau ffres

Pasta bolognaise
Omled
Cyfwydydd y dydd
Jeli a mandarinau / ffrwythau ffres

Cyri cyw iâr
Pizza Margherita
Cyfwydydd y dydd
Pot iogwrt ffrwythau / ffrwythau ffres
Cyri cyw iâr halal
Cyri cyw iâr HG / HL
Pasta bolognese halal
Pasta bolognese HG / HL
Cyri cyw iâr halal
Cyri cyw iâr HG / HL
Dydd MercherDydd MercherDydd Mercher
Taten drwy'i chroen gyda chaaws a ffa
Ffiled cyw iâr mewn briwsion bara
Cyfwydydd y dydd
Myffin ffrwythau / ffrwythau ffres
Cyri cyw iâr
Pizza caws a thomato
Cyfwydydd y dydd
Myffin ffrwythau / ffrwythau ffres
Calzone caws a thomato
Ffiled cyw iâr mewn briwsion bara
Cyfwydydd y dydd
Jeli a mandarinau / ffrwythau ffres
Ffiled cyw iâr halal mewn briwsion bara
Taten drwy'i chroen gyda chaws a ffa HG / HL
Cyri cyw iâr halal
Cyri cyw iâr HG / HL
Ffiled cyw iâr halal mewn briwsion bara
Ffiled cyw iâr halal HG / HL
Dydd IauDydd IauDydd Iau

Pastai'r bwthyn
Pasta tomato wedi'i bobi
Cyfwydydd y dydd
Bar creision reis siocled / ffrwythau ffres

Cinio cyw iâr
Pasta Napolitana
Cyfwydydd y dydd
Cwci / ffrwythau ffres
Twrci rhost
Macaroni caws
Cyfwydydd y dydd
Cwci siocled / ffrwythau ffres
Pastai'r bwthyn halal
Pastai caws a thatws HG / HL
Cyw iâr rhost halal
Cyw iâr rhost HG / HL
Cyw iâr rhost halal
Twrci rhost HG / HL
Dydd GwenerDydd GwenerDydd Gwener
Pysgodyn wedi'i bobi
Brechdan lapio caws
Cyfwydydd y dydd
Picen ar y maen â llenwad jam a darn o ffrwyth / ffrwythau ffres
Bysedd pysgod
Brechdan lapio caws
Cyfwydydd y dydd
Picen ar y maen a darn o ffrwyth / ffrwythau ffres
Pysgodyn wedi'i bobi
Brechdan lapio caws
Cyfwydydd y dydd
Myffin ffrwythau / ffrwythau ffres
Pysgodyn halal wedi'i bobi
Bysedd pysgod HG / HL
Bysedd pysgod halal
Bysedd pysgod HG / HL
Pysgodyn halal wedi'i bobi
Bysedd pysgod HG / HL

O bryd i'w gilydd, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth, gall fod angen newid rhai o'r cynhwysion neu'r eitemau ar y fwydlen neu roi rhai eraill yn eu lle.

Mae'r opsiwn eog wedi'i bobi ar gael bob dydd Gwener fel dewis arall i bysgodyn wedi'i bobi.