Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 90 o ganlyniadau
Tudalen 4 o 9

Search results

 • Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2223/Parc-Prospect-Queensway-Parc-Busnes-Gorllewin-Abertawe

  AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

 • Bloc A, Parc Busnes Penlle'r-gaer

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2207/Bloc-A-Parc-Busnes-Penller-gaer

  AR OSOD: Swyddfeydd ar gael. Digon o leoedd i barcio ar y safle.

 • Riverside House, Normandy Road, Glandŵr

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2203/Riverside-House-Normandy-Road-Glandwr

  AR WERTH: Bloc swyddfeydd modern a hunangynhwysol.

 • Grove House, Grove Place, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2198/Grove-House-Grove-Place-Abertawe

  AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar y trydydd llawr wedi'u cwblhau i fanyleb uchel.

 • Princess House, Ffordd y Dywysoges, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2197/Princess-House-Ffordd-y-Dywysoges-Abertawe

  AR OSOD: Swyddfeydd yng nghanol y ddinas o feintiau amrywiol sydd newydd eu hadnewyddu.

 • Union Chambers, Stryd yr Undeb, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2195/Union-Chambers-Stryd-yr-Undeb-Abertawe

  AR OSOD: Eiddo sydd ar lawr cyntaf ac ail lawr adeilad amlosod, mewn lleoliad canolog delfrydol yn y ddinas.

 • 31A Heol Walter, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2194/31A-Heol-Walter-Abertawe

  AR OSOD: Eiddo dosbarth Defnydd A2 ar hyn o bryd sy'n cynnwys swyddfa llawr gwaelod.

 • Ffynnon Menter, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2182/Ffynnon-Menter-Phoenix-Way-Parc-Menter-Abertawe

  AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono.

 • Matrix One, 1 Matrix Park, Parc Menter Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2175/Matrix-One-1-Matrix-Park-Parc-Menter-Abertawe

  AR OSOD: Swyddfeydd sy'n darparu cymysgedd o leoedd agored a chellog. Gellir rhannu'r lle i ddarparu ystafelloedd o 7,000 tr sg.

 • 84 Stryd Teilo Sant, Pontarddulais

  https://www.abertawe.gov.uk/article/2147/84-Stryd-Teilo-Sant-Pontarddulais

  AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos fawr â chynllun agored gyda storfeydd ategol, swyddfa ystafell stoc a chyfleusterau i staff.

Close Dewis iaith