Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 92 o ganlyniadau
Tudalen 9 o 10

Search results

 • 43 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5HF

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17699/43-Ffordd-y-Brenin-Abertawe-SA1-5HF

  AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys ystafell arddangos cynllun agored ar y llawr gwaelod gyda storfeydd ategol a chyfleusterau i staff ar lefel yr islawr.

 • 458 a 468A Gower Road, Cilâ, Abertawe SA2 7DZ

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17715/458-a-468A-Gower-Road-Cila-Abertawe-SA2-7DZ

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys dwy uned fasnachol ar y llawr gwaelod gyda fflat 2 ystafell wely uwchben.

 • 29 Castle Street, Abertawe SA1 1HY

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17717/29-Castle-Street-Abertawe-SA1-1HY

  AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys siop heb lety i'r perchennog/ceidwad ar y llawr gwaelod ynghyd â storfa yn y cefn.

 • Princess Way/College Street, Abertawe SA1 5AE

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17725/Princess-WayCollege-Street-Abertawe-SA1-5AE

  AR OSOD: Unedau masnachol a adnewyddwyd yn ddiweddar ar y llawr gwaelod gyda rhai'n gallu darparu ar gyfer lefel mesanîn. Mae'r unedau mewn cyflwr cregyn yn bar...

 • 266-267 Stryd Rhydychen, Abertawe SA1 3BS

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17729/266-267-Stryd-Rhydychen-Abertawe-SA1-3BS

  AR OSOD: Mae'r fangre mewn lleoliad masnachu da iawn yng nghanol y ddinas ac mae'n cynnwys ardal gwerthu ar y llawr gwaelod gyda llety ategol uwchben.

 • 3 Union Street, Abertawe SA1 3EE

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17731/3-Union-Street-Abertawe-SA1-3EE

  AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys ardal gwerthu llawr gwaelod cynllun agored gyda llety ategol ar gael ar y llawr cyntaf.

 • 10 Newton Road, y Mwmbwls SA3 4AT

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17735/10-Newton-Road-y-Mwmbwls-SA3-4AT

  AR OSOD: Eiddo canol teras tri llawr a oedd yn cael ei feddiannu gan fanc yn flaenorol. Mae'r eiddo'n cael ei adnewyddu i gyflwr 'blwch gwyn' ar hyn o bryd er m...

 • 35 Princess Way, Abertawe SA1 5HF

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17737/35-Princess-Way-Abertawe-SA1-5HF

  AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda storfa atodol yn y cefn.

 • 33 Princess Way, Abertawe SA1 5HF

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17739/33-Princess-Way-Abertawe-SA1-5HF

  AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda storfa atodol yn y cefn.

 • WhiteLine Motors Ltd, White City Road, Fforest-fach, Abertawe SA5 4AQ

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17602/WhiteLine-Motors-Ltd-White-City-Road-Fforest-fach-Abertawe-SA5-4AQ

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys eiddo masnachol ar wahân a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel garej MOT.

Close Dewis iaith