Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth a chefnogaeth wrth dalu'ch rhent y cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth wrth dalu'ch rhent, gallwch fod yn gymwys am gymorth.

Budd-dal Tai 

Telir budd-dal tai i'r rheini ar incwm isel os ydynt yn gweithio ai peidio ac mae yno i'ch helpu i dalu'ch rhent.

Rhagor o wybodaeth am Fudd-dal Tai.

 

Taliad Disgresiwn at Gostau Tai (TTD)

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol sy'n cynnwys elfen tai tuag at atebolrwydd rhentu, ond rydych dal yn ei chael hi'n anodd talu'ch rhent, efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol drwy gyflwyno cais am TTD.

Rhagor o wybodaeth am TTD.

 

Gwasanaethau cymorth sydd ar gael gennym

 

Gwasanaethau cefnogi eraill a all fod o gymorth

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

 • Cyfeiriad
  • Second Floor
  • City Gates
  • 50A Wind Street
  • Swansea
  • SA1 1EE
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn0808 278 7926

Cyngor ar ddyledion Shelter Cymru

Elusen Ddyled StepChange

Llinell ddyled Genedlaethol

PayPlan

Helpwr Arian

Turn2us

 • Cyfeiriad
  • Turn2us
  • Hythe House
  • 200 Shepherds Bush Road
  • London
  • W6 7NL
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn0808 802 2000

MoneySavingExpert.com

 • Cyfeiriad
  • United Kingdom

Uswitch

 • Cyfeiriad
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn0800 6888 557
 • Ffacs020 3214 8417

Cyfiawnder Lloches

 • Cyfeiriad
  • United Kingdom

Independence at Home

 • Cyfeiriad
  • Independence at Home
  • 4th Floor, Congress House
  • 14 Lyon Road
  • Harrow
  • HA1 2EN
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn020 8427 7929

Debt Advice Foundation

The Money Charity

 • Cyfeiriad
  • United Kingdom

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Mae cymorth a chyngor am ddim ar gael ar reoli'ch arian a'ch dyledion.

Undeb Credyd Celtic

 • Cyfeiriad
  • 13 Portland Street
  • Abertawe
  • SA1 5LR
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn0333 006 3002

Iechyd Meddwl a Chyngor Ariannol

 • Cyfeiriad
  • United Kingdom
Close Dewis iaith