Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau gofal plant

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau gofal plant a sut y'u cynhelir.

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Fel rhan o'i ddyletswydd statudol a amlinellir yn y Ddeddf Gofal Plant, mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi cynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) yn ddiweddar.

Chwarae i Blant Abertawe

Rydym yn awyddus i glywed barn y cyhoedd ynghylch a ydynt yn teimlo bod chwarae'n bwysig, yr hyn yr hoffent ei weld mewn Abertawe sy'n llawn cyfleoedd chwarae!

Hawliau plant a phobl ifanc

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Cyfranogiad plant o phobl ifanc

I sicrhau'r gweithgareddau ymgynghori sicrhau ansawdd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yn Abertawe.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn darparu fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru.