Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Manylion am ein cyrsiau ar gael i gofrestru ar-lein.

Canllawiau i ddyswyr sy'n mynychu dosbarthiadau wyneb-i-wyneb

RHAID I CHI BEIDIO â mynychu'r dosbarth os oes gennych chi:

  • Wedi'i brofi'n bositif am Cofid o fewn 7 diwrnod i'ch dosbarth;
  • Ar hyn o bryd rydych chi'n aros am ganlyniadau prawf Cofid;
  • Mae gennych beswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl;
  • Rydych chi'n byw neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am Cofid neu sydd wedi cael symptomau Cofid yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. (Sylwch: os ydych chi wedi derbyn dau frechiad, nid yw hyn yn berthnasol).

Pan yn mynychu gwersi:

  • RHAID defnyddio glanweithydd dwylo wrth fynd i mewn i'r lleoliad;
  • RHAID gwisgo gorchudd wyneb pryd bynnag na fyddwch yn eistedd yn y lle a ddyrannwyd ac wrth fynd i mewn i'r lleoliad a'i adael (oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwneud hynny);
  • RHAID glanhau neu olchwch eich dwylo yn rheolaidd;
  • RHAIS cadw pellter 2 fetr oddi wrth ddysgwyr eraill a'r tiwtor bob adeg.

Os yw'r cwrs a ddewisir yn llawn, gallwch ymostwng eich enw i'n rhestr aros.

Rhestr aros am cwrs

A wnewch defnyddio'r ffurflen hon os yw'ch cwrs o'ch dewis yn llawn a'ch bod am gael eich rhoi ar y rhestr aros pe bai llefydd yn dod ar gael.

Celf a Chrefft

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Cerddoriaeth a Ieithoedd

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Coginio a Diogelwch Bwyd

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Crefft Nodwydd a Creu Dillad

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Iechyd a Lles

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

TG a Llythrennedd Digidol

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Cyrsiau newydd cyffrous AM DDIM!

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor.