Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Hwyl gwyliau'r haf

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod gwyliau'r haf yn Abertawe.

Digwyddiadau amgylcheddol

Cynhelir digwyddiadau am ddim ac am gost isel o gwmpas Abertawe a phenrhyn Gŵyr.

Classic Ibiza Swansea

Nos Wener Friday 19 Gorffennaf Parc Singleton

Let's Rock Wales

Nos Sadwrn 20 Gorffennaf Parc Singleton

Diwrnod Hwyl Archaeoleg Castell Ystumllwynarth

*Wedi'i ohirio* Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

Marchnad Masnachwyr Ifanc

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf, 10.00am - 4.30pm. Canol y ddinas.

Marchnad Stryd Gyfandirol

11 - 14 Medi, Stryd Rhydychen.

10k Bae Abertawe Admiral

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn dychwelyd ar gyfer ei 43ain ras ar 15 Medi 2024

Dathliad Calan Gaeaf

Dydd Sadwrn 27 Hydref

Noson Arswyd Canoloesol

Nos Iau 31 Hydref

Carolau yn y Castell

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr

Digwyddiadau'r Glynn Vivian

Beth sy'n digwydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Theatr y Grand

Beth sy'n digwydd yn Theatr y Grand. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Neuadd Brangwyn

Beth sy'n digwydd yn Neuadd Brangwyn. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Amgueddfa Abertawe

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Beth sy'n digwydd yng Nghanolfan Dylan Thomas. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe.

Sesiynau a Gweithgareddau Chwaraeon ac Iechyd

Mae Chwaraeon ac Iechyd yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Digwyddiadau yng Nghastell Ystumllwynarth

Gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gweithgareddau a gynhelir yng Nghastell Ystumllwynarth.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

Gweithgareddau heneiddio'n dda

Cyfleoedd i aros yn heini a chwrdd â phobl newydd yn Abertawe.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 15 Gorffenaf 2024