Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Gyda'n Gilydd dros y Nadolig yn Neuadd Brangwyn

12.00pm - 3.00pm ddydd Mawrth 6 Rhagfyr. Yn lledaenu ychydig o hwyl yr ŵyl a chefnogaeth i bobl sy'n agored i niwed, sy'n teimlo'n unig neu sydd efallai'n ddigartref.

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

Ni fyddai Nadolig yn Abertawe'n gyflawn heb daith i Wledd y Gaeaf ar y Glannau rhwng 8 Tachwedd 2022 i 8 Ionawr 2023!

Parc y Cefnogwyr Abertawe

Parc Singleton, 20 Tachwedd - 18 Rhagfyr

Marchnad Nadolig Abertawe

Mae masnachwyr Marchnad Abertawe'n edrych ymlaen at eich croesawu chi, ar agor bob dydd ar Oxford Street o 25 Tachwedd - 21 Rhagfyr 2022!

Digwyddiadau amgylcheddol

Digwyddiadau amgylcheddol am ddim yn Abertawe.

Sioe Awyr Cymru 2023

1 - 2 Gorffennaf 2023

Gŵyl Parachwaraeon

10 - 15 Gorffennaf 2023

IRONMAN 70.3 Abertawe

Cynhelir treiathlon IRONMAN 70.3 Abertawe ddydd Sul 16 Gorffennaf 2023

Madness

Parc Singleton, 21 Gorffennaf 2023

10k Bae Abertawe Admiral

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn dychwelyd ar gyfer ei 42ain ras ar 17 Medi 2023

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

Digwyddiadau'r Glynn Vivian

Beth sy'n digwydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Theatr y Grand

Beth sy'n digwydd yn Theatr y Grand. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Neuadd Brangwyn

Beth sy'n digwydd yn Neuadd Brangwyn. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Amgueddfa Abertawe

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Beth sy'n digwydd yng Nghanolfan Dylan Thomas. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Cael cyngor ynni

Rydym yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth annibynnol, ddiduedd ac am ddim i bawb ynghylch sut i wella'u heffeithlonrwydd ynni, newid darparwyr ynni a darparu mynediad at gymorth taliadau tanwydd ar gyfer y rheini ar hawliau lles.

Digwyddiadau yng Nghastell Ystumllwynarth

Gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gweithgareddau a gynhelir yng Nghastell Ystumllwynarth.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

Gweithgareddau heneiddio'n dda

Cyfleoedd i aros yn heini a chwrdd â phobl newydd yn Abertawe.