Chwilio'r wefan
English
Man and woman

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur  

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Mawrth

10 Rhagfyr  

10:00-11:30     

Cyfarfod misol Grŵp Encompass

Ystafell Ddarganfod, y Ganolfan Ddinesig

Dydd Iau

12 December

06:00-22:00

Etholiad Cyffredinol

 

Dydd Mawrth

8 Ionawr 2020

10:00-11:30

Cyfarfod misol Grŵp Encompass

Ystafell Ddarganfod, y Ganolfan Ddinesig

Dydd Gwener           

17 Ionawr 2020

09:30-14:30

Y Sgwrs Fawr Rhwng y Cenedlaethau

Pencadlys Sgowtiaid a Geidiau Brynmill (rhagor o fanylion isod)

Dydd Iau

27 Chwefror 2020

10:00 - 14:00

Fforwm Byw'n Dda Heneiddio'n Dda - Gweithio a Materion Ariannol

I'w gadarnhau - gwiriwch y wefan

Dydd Mawrth

10 March 2020

10:00-11:30

Cyfarfod misol Grŵp Encompass

Ystafell Ddarganfod, y Ganolfan Ddinesig

Sylwer bod yr holl gyfarfodydd a digwyddiadau uchod am ddim ac yn agored i bawb. Os hoffech chi gadw lle yn un o'r fforymau neu'r ddau ohonynt, gofynnwn yn gwrtais i chi ddefnyddio'r system ar-lein.

Cylchlythyr Heneiddio'n Dda Rhagfyr 2019

Word Document Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda cylchlythyr Rhagfyr 2019 (Word, 1021KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM