Chwilio'r wefan
English
Man and woman

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur  

Dyddiad

Amser

Digwyddiad 

Lleoliad

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf

10:00-11:30

Cyfarfod misol Grŵp Cyfeirio Encompass - Cyfarfod â'r Comisiynydd Pobl Hŷn

Ystafell Ddarganfod, Canolfan Ddinesig

Dydd Mawrth 18 Gorffenaf

10:00-13:30

Fforum Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda - Cludiant a Theithio

Y Tabernacl in Nhreforys

Dydd Iau 26 Medi

10:00-13:30

Fforum Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda -Cadw'n Ddiogel

I'w gadarnhau

1 Hydref

 

Diwrnod Pobl Hŷn y DU

 

Sylwer bod yr holl gyfarfodydd a digwyddiadau uchod am ddim ac yn agored i bawb. Os hoffech chi gadw lle yn un o'r fforymau neu'r ddau ohonynt, gofynnwn yn gwrtais i chi ddefnyddio'r system ar-lein.

 

Cylchlythyr Heneiddio'n Dda Mehefin 2019

Word Document Cylchlythyr Heneiddio'n Dda Mehefin 2019 (Word, 110KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM