Chwilio'r wefan
English
Man and woman

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Fforymau/Digwyddiadau Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda

Mae fforymau/digwyddiadau Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda yn ceisio darparu cyfres o gyfleoedd i fynd i'r afael â materion sydd o ddiddordeb i bobl hŷn yn y gymuned, sydd o bwys iddynt neu sy'n peri pryder iddynt, gan roi llais cryfach i breswylwyr dros 50 oed er mwyn iddynt allu dylanwadu ar bolisïau a chynllunio gwasanaethau. 

Mewn ymateb i adborth gan breswylwyr Abertawe, mae Swyddogion Heneiddio'n Dda y Tîm Cyfnodau Bywyd wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gynllunio cyfres o ddyddiadau lle bydd cyfuniad o sgyrsiau â siaradwyr gwadd, lluniaeth a stondinau sy'n darparu gwybodaeth ac arweiniad arbenigol.

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Mercher 27 Mai 2020
(Sylwer y gohiriwyd y digwyddiad hwn o ganlyniad i Gyfyngiadau Pellter Cymdeithasol COVID-19)

3.00pm - 7.00pm

Fforwm Byw'n Dda Heneiddio'n Dda: Lles

I'w gadarnhau

Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf 2020

10.00am - 2.00pm

Fforwm Byw'n Dda Heneiddio'n Dda: Dinas i Bawb

I'w gadarnhau

Dydd Sadwrn 26 Medi 2020

10.00am - 2.00pm

Fforwm Byw'n Dda Heneiddio'n Dda: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

I'w gadarnhau

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021

3.00pm - 7.00pm

Fforwm Byw'n Dda Heneiddio'n Dda: Ymgynghoriad ar y Gyllideb

I'w gadarnhau

Sylwer bod yr holl gyfarfodydd a digwyddiadau uchod am ddim ac yn agored i bawb. Os hoffech gadw lle, defnyddiwch y system cadw lle ar-lein.

 

Y Sgwrs Fawr Rhwng y Cenedlaethau

Mae gwaith yn parhau ar draws y cenedlaethau, yn unol â dealltwriaeth gynyddol o fanteision gwaith rhwng y cenedlaethau. Mae rhannu sgiliau a gwybodaeth ar draws ystodau oedran trwy ein Sgyrsiau Mawr Rhwng y Cenedlaethau wedi bod yn llwyddiannus, gyda chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer aelodau hŷn ac iau ein cymunedau. Y gobaith yw y bydd y Sgwrs Fawr Rhwng y Cenedlaethau yn meithrin dealltwriaeth well rhwng ein cenedlaethau yn ogystal â chyfleoedd i gydweithio i wella gwasanaethau a llunio Abertawe sy'n addas i bawb.

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Gwener 24 Ebrill 2020
(Sylwer y gohiriwyd y digwyddiad hwn o ganlyniad i Gyfyngiadau Pellter Cymdeithasol COVID-19)

9.30am - 2.30pm

Digwyddiad rhwng y cenedlaethau: Sgiliau Bywyd

Caban y Sgowtiaid a'r Geidiaid

Dydd Gwener 16 Hydref 2020

9.30am - 2.30pm

Digwyddiad rhwng y cenedlaethau: Wythnos Democratiaeth

Caban y Sgowtiaid a'r Geidiaid

Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020

9.30am - 2.30pm

Digwyddiad rhwng y cenedlaethau: Hawliau dynol

Caban y Sgowtiaid a'r Geidiaid

Sylwer bod yr holl gyfarfodydd a digwyddiadau uchod am ddim ac yn agored i bawb. Os hoffech gadw lle, defnyddiwch y system cadw lle ar-lein.

 

Dod yn aelod o fforwm Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda

Os hoffech dderbyn y cylchlythyr hwn a chael y newyddion diweddaraf am faterion sy'n ymwneud â Byw'n Dda, Heneiddio'n dda yn Abertawe, cofrestrwch yma.

Gweler ein cylchlythyrau diweddaraf yma

Wedi'i bweru gan GOSS iCM