Toglo gwelededd dewislen symudol

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe (Heneiddio'n Dda)

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Dod yn aelod o fforwm Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda

Os hoffech dderbyn y cylchlythyr hwn a chael y newyddion diweddaraf am gyfleoedd sy'n ymwneud â Byw'n Dda, Heneiddio'n dda yn Abertawe, cofrestrwch yma.

Gweler ein cylchlythyrau diweddaraf yma

Gwasanaeth e-bost - Heneiddio'n Dda

Cofrestrwch yma ar gyfer ein e-bost Rhwydwaith Gwybodaeth Heneiddio'n Dda.

Byw a heneiddio'n dda

Mae gwneud yn siŵr eich bod yn iach ac yn actif yn ffordd dda i fyw a heneiddio'n dda.

A oes angen ychydig mwy o help arnoch?

P'un ai ydych yn chwilio am wybodaeth neu help i chi'ch hun, aelod o'r teulu neu ffrind, mae llawer o gyngor ar gael i chi.

Eich hawliau fel person hŷn

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau, rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Swyddogion Heneiddio'n Dda

Enw
Swyddogion Heneiddio'n Dda

Gweithgareddau heneiddio'n dda

Cyfleoedd i aros yn heini a chwrdd â phobl newydd yn Abertawe.
Close Dewis iaith