Toglo gwelededd dewislen symudol

A oes angen ychydig mwy o help arnoch?

P'un ai ydych yn chwilio am wybodaeth neu help i chi'ch hun, aelod o'r teulu neu ffrind, mae llawer o gyngor ar gael i chi.

Gofal cymdeithasol a lles i oedolion

Byw'n annibynnol gartref ac yn eich cymuned, a chael y gofal a'r gefnogaeth gywir pan fydd ei angen arnoch.

Gofalwyr

Mae gofalwr yn rhywun o unrhyw oedran sy'n darparu cefnogaeth i deulu neu ffrindiau na fyddai'n gallu ymdopi heb yr help hwn.

Gofal cartref

Os ydych chi'n cael hi'n anodd ymdopi â'ch anghenion gofal personol, efallai y gall gwasanaethau gofal cartref eich helpu i ymdopi â bywyd bob dydd.

Larymau cymunedol (lifelines)

Mae larymau cymunedol (lifelines) yn darparu cyswllt ffôn mewn argyfwng i bobl hyn ac anabl.

Comisiynydd Pobl Hŷn

 • Cyfeiriad
  • Cambrian Buildings
  • Mount Stuart Square
  • Butetown
  • Cardiff
  • CF10 5FL
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn03442 640 670

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

 • Cyfeiriad
  • Ail lawr
  • City Gates
  • 50a Wind Street
  • Abertawe
  • SA1 1EE
 • Rhif ffôn0808 278 7926

Byw gyda dementia

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol a grŵpiau cefnogi eraill ddarparu gwybodaeth a chymorth ymarferol sy'n gallu helpu rhywun â dementia i wneud hynny gyda dewisiadau ac annibyniaeth.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.
Close Dewis iaith