Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

Have your say - people talking

Arolwg Llywodraeth Leol ac Etholiadau

Pasiwyd deddf newydd yn 2021- Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Mae hyn yn newid y ffordd y mae cynghorau'n mesur ac yn gwella eu perfformiad.

Arolwg ymgmgynghori ar y gyllideb

Rydym am siarad â chi nawr a chael eich barn am sut y gallwn gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol.

Arolwg ymwelwyr Castell Ystumllwynarth

Rydym ni, ynghyd â Chyfeillion Castell Ystumllwynarth, yn bwriadu archwilio opsiynau datblygu priodol i gefnogi sylfaen ymwelwyr gynyddol y castell a helpu i sicrhau ei ddefnydd parhaus fel adnodd cymunedol gwerthfawr.

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Caffael

Caffael yw'r prif ffocws ar gyfer yr ymchwiliad.

Abertawe: Dinas Hawliau Dynol

Yn Abertawe ein nod yw dod yn Ddinas Hawliau Dynol ac rydym yn cydnabod bod hyn yn golygu croesawu gweledigaeth o gymunedau bywiog, amrywiol, teg a diogel wedi'i hadeiladu ar sylfeini hawliau dynol cyffredinol.

Chwarae i Blant Abertawe

Rydym yn awyddus i glywed barn y cyhoedd ynghylch a ydynt yn teimlo bod chwarae'n bwysig, yr hyn yr hoffent ei weld mewn Abertawe sy'n llawn cyfleoedd chwarae!