Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

Have your say - people talking

Pontŵn yn Knab Rock, Abertawe

Rydym yn ymgynghori ar gynnig i osod pontŵn ar hyd llithrfa Knab Rock.

Hysbyseb o waredu rhan o fan agored - maes chwaraeon Parc Underhill

Hysbysir trwy hyn fod y cyngor yn bwriadu gwaredu tir sy'n cynnwys man agored ar faes chwaraeon Parc Underhill, y Mwmbwls trwy ganiatáu hawddfraint nwy dros ran o'r cyfryw dir i Wales & West Utilities Limited.

Asesiad digonolrwydd gofal plant

Fel rhan o'r dyletswyddau a amlinellir yn Neddf Gofal Plant 2006, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP).
Close Dewis iaith