Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

Have your say - people talking

Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft

Hoffem gael eich adborth ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft ar gyfer Abertawe.

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Caffael

Caffael yw'r prif ffocws ar gyfer yr ymchwiliad.

Asesiad o les lleol 2022

Dweud eich dweud: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - arolwg lles.

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad ar ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Abertawe.