Toglo gwelededd dewislen symudol

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Mae coed aeddfed a gwelyau blodau anffurfiol yn lleoliad dymunol ar gyfer y lle chwarae, man boules Ffrengig, golff gwallgof a chyrtiau tenis.

Cyfleusterau

  • Man chwarae i blant
  • Cyrtiau tenis
  • Man boules
  • Byrddau picnic
  • Clwb bowlio a phafiliwn
  • Golff gwallgof

Oriau Agor Golff Gwallgof

Mae Golff Gwallgof Gerddi Southend ar gau ar hyn o bryd ar gyfer tymor y gaeaf.

Prisiau:
Safonol: £3.15
Consesiwn: £2.65
PTL: £2.10

Mae'r ddau safle'n gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae'r mesurau priodol ar waith.

Uchafbwyntiau

Digon o weithgareddau i'r teulu cyfan ac yn agos i'r holl amwynderau lleol. Mae'r parc yn agos at y traeth ac mae golygfeydd godidog dros y bae.

Gwybodaeth am fynediad

Mynediad hawdd i gerddwyr a chadeiriau olwyn/phramiau o Cornwall Place, yn union gerllaw Heol y Mwmbwls.

Cyfarwyddiadau

Wrth fynd tuag at y Mwmbwls ar Heol y Mwmbwls, ewch trwy bentref y Mwmbwls. Mae'r gerddi ar y chwith, gyferbyn â Lôn y Pentref.

Côd post - SA3 5TN