Toglo gwelededd dewislen symudol

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Southend Gardens

Southend Gardens
Mae coed aeddfed a gwelyau blodau anffurfiol yn lleoliad dymunol ar gyfer y lle chwarae, man boules Ffrengig, golff gwallgof a chyrtiau tenis.

Cyfleusterau

 • Man chwarae i blant
 • Cyrtiau tenis
 • Man boules
 • Byrddau picnic
 • Clwb bowlio a phafiliwn
 • Golff gwallgof

Amserau agor 2022

Yn gweithredu bob penwythnos rhwng 8 Ebrill a 4 Medi, ac ar agor yn ddyddiol yn ystod gwyliau'r ysgol;

 • Yr haf: dydd Gwener 15 Gorffennaf - dydd Sul 4 Medi
 • 11am - 5pm

Prisiau

 • Safonol -  £3.50
 • Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a'r henoed) - £3.00
 • PTL £2.50
 • Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £10

Mae'r ddau safle'n gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae'r mesurau priodol ar waith.

Uchafbwyntiau

Digon o weithgareddau i'r teulu cyfan ac yn agos i'r holl amwynderau lleol. Mae'r parc yn agos at y traeth ac mae golygfeydd godidog dros y bae.

Gwybodaeth am fynediad

Mynediad hawdd i gerddwyr a chadeiriau olwyn/phramiau o Cornwall Place, yn union gerllaw Heol y Mwmbwls.

Cyfarwyddiadau

Wrth fynd tuag at y Mwmbwls ar Heol y Mwmbwls, ewch trwy bentref y Mwmbwls. Mae'r gerddi ar y chwith, gyferbyn â Lôn y Pentref.

Côd post - SA3 5TN

I gael rhagor o wybodaeth am Gerddi Southend: outdoorattractions@swansea.gov.uk

Close Dewis iaith