Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithredu ar yr hinsawdd - adeiladau

Mae Cyngor Abertawe wedi datblygu 'Safon Abertawe' i arwain y gwaith o adeiladu tai cyngor newydd yn unol ag effeithlonrwydd ynni ac arfer gorau wrth leihau carbon.

Miliynau'n cael eu buddsoddi mewn eiddo fforddiadwy yng nghanol y ddinas

Mae cymdeithas tai fwyaf Cymru'n buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn eiddo fforddiadwy yng nghanol y ddinas fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol Abertawe.

Tiwtora arbenigol yn helpu i leihau allyriadau carbon Abertawe

​​​​​​​Mae tiwtora arbenigol yn helpu Cyngor Abertawe i gymryd mwy o gamau gweithredu nag erioed i helpu i reoli newid yn yr hinsawdd.

'Gallwn fod yn falch o'n canol dinas sy'n dod i'r amlwg' - arweinwyr busnes Abertawe

Mae'r gwaith cyfredol mawr i adfywio canol dinas Abertawe yn argoeli'n dda am ddyfodol disglair, yn ôl arweinwyr busnes.

Coed newydd yn cael eu plannu yn y parc arfordirol wrth i ganol y ddinas fynd yn wyrddach fyth

Mae coed newydd yn cael eu plannu'n awr ym mharc newydd cyntaf canol dinas Abertawe ers y cyfnod Fictoraidd.

Prosiect gwyddorau bywyd gwerth miliynau o bunnoedd yn disgwyl cael ei gymeradwyo

Mae cynlluniau mawr yn datblygu ar gyfer prosiect campysau gwyddorau bywyd, lles a chwaraeon newydd gwerth £132 miliwn, y disgwylir iddo greu dros 1,000 o swyddi.

Fideo newydd yn dangos dyfodol Wind Street

Fideo o'r awyr trawiadol newydd yn dangos sut bydd Wind Street ar ei newydd wedd sy'n addas i deuluoedd yn edrych unwaith y caiff y gwaith gwella gwerth £3m ei orffen.

Arweinwyr busnesau Cymru'n cefnogi prosiect Eden Las sy'n werth £1.7 biliwn

Mae arweinwyr busnes yng Nghymru'n cefnogi prosiect Eden Las gwerth £1.7bn a gyhoeddwyd ar gyfer Abertawe.

Gwaith i ddechrau'r mis hwn ar ddatblygiad swyddfeydd newydd mawr yn Abertawe

Bydd gwaith adeiladu'n dechrau'n ddiweddarach y mis hwn ar ddatblygiad swyddfeydd newydd mawr ar hen safle clwb nos Oceana yn Abertawe.

Mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer Bae Copr ecogyfeillgar

Bydd mannau gwefru cerbydau trydan yn cael eu gosod yn ardal cam un Bae Copr newydd gwerth £135m Abertawe cyn bo hir wrth i ymgyrch i wneud y cynllun mor ecogyfeillgar â phosib barhau i wneud cynnydd.

Adeilad addysgu newydd yn agor mewn ysgol uwchradd yn y ddinas

Mae disgyblion a staff yn Ysgol Gyfun Gŵyr wedi symud i adeilad addysgu deulawr newydd sbon fel rhan o fuddsoddiad o £6.7m mewn cyfleusterau yn yr ysgol.

Cynigion dylunio cyntaf yn cael eu datgelu ar gyfer hwb gwasanaethau lleol canol y ddinas

Datgelwyd y dyluniadau arfaethedig ar gyfer lleoliad canolog newydd yn Abertawe ar gyfer prif lyfrgell y ddinas a gwasanaethau allweddol eraill.

Cartrefi cyngor newydd yn barod i groesawu eu tenantiaid cyntaf

Mae rhagor o gartrefi newydd a adeiladwyd gan y cyngor yn barod i groesawu eu tenantiaid cyntaf dros yr wythnosau nesaf.
Close Dewis iaith